Banner

Belasting betalen over excessieve schulden aan je BV?

6 maart 2019 | Door:  Jasper Gorter

Al eerder berichtten wij over een op handen zijnde maatregel om excessief lenen van je BV te ontmoedigen. Recent is het duidelijker geworden hoe deze maatregel eruit gaat zien, omdat een concept wetsvoorstel gepubliceerd is. Helder is dat als je veel geleend hebt van je BV, dit voor een grote financiƫle uitdaging kan gaan zorgen. Gelukkig heb je nog wel de tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat de beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2022 is.

Beoogde uitwerking van de maatregel

Als de totale schuld van jou als dga samen met je eventuele partner aan je BV’s groter is dan € 500.000 wordt het meerdere (in 2022) belast tegen een tarief van 26,9% in box 2, alsof je het als dividend uitkeert. Het is de bedoeling dat deze regel op 1 januari 2022 in werking treedt. Het meetmoment voor de hoogte van de schulden is vervolgens 31 december 2022. Heb je op dit moment bijvoorbeeld in totaal € 2.500.000 geleend van je BV, kost dit je tegen die tijd maar liefst € 538.000 aan box 2-heffing, tenzij je voor die tijd voldoende aflost.

Ondanks dat er inkomstenbelasting moet worden betaald over het ‘bovenmatige’ deel , blijft de hele schuld dus gewoon bestaan.  Dat betekent dat er nog steeds rente en aflossing moeten worden betaald.  Ook komt de schuld niet in een andere box terecht. Het mogelijke voordeel in box 3 door de lening van je BV blijft dus wel bestaan. Mede daarom is maatwerk nodig om te bepalen welke maatregelen je het beste kunt nemen.

Welke schulden tellen mee?

Wij vroegen ons natuurlijk direct af welke schulden aan de BV meetellen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat het om alle schulden gaat, dus ook de gedekte schulden voor investeringen in privé in bijvoorbeeld vastgoed. Ook schulden van je ouders en/of kinderen aan je BV vallen eronder. Het wordt daardoor bijvoorbeeld beter oppassen bij het vanuit je BV geld lenen aan kinderen voor de aankoop van een woning.

Heb je naast schulden aan je BV ook vorderingen op je BV dan wordt dit niet automatisch met elkaar gesaldeerd.  Daardoor is het ook van belang om op termijn te beoordelen of verrekening aantrekkelijk en mogelijk is.

Overgangsregeling eigenwoningschulden

Er is voor bestaande eigenwoningschulden (per 31 december 2021) wel overgangsrecht opgenomen.  Dit houdt in dat deze eigenwoningschulden niet door deze maatregel geraakt worden. Ook vanaf 2022 kun je geld lenen van je BV voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning zonder door de maatregel geraakt te worden, voor zover aan je BV een recht van hypotheek verstrekt wordt. Het kan dus noodzakelijk zijn om een bezoek aan de notaris te brengen.

Komende ontwikkelingen wetsvoorstel

Het wetsvoorstel staat de komende tijd open voor consultatie en wordt daarna behandeld in het parlement. Er zal waarschijnlijk nog wel het één en ander wijzigen. Wij hopen onder meer dat er nog een tijdelijke vrijstelling komt in het kader van de overdrachtsbelasting. Op deze wijze zou het aantrekkelijker zijn om vastgoed vanuit privé aan de BV over te dragen om (een deel van de) schulden af te lossen. In voorkomende gevallen zijn er namelijk onvoldoende liquiditeiten om een lening (gedeeltelijk) af te lossen en/of de box 2-heffing te betalen. Zonder goede overgangsregeling zien wij (grote) financiële problemen ontstaan voor een aantal dga’s. Daarom is een betalingsregeling voor de verplicht verschuldigde inkomstenbelasting ook noodzakelijk.

Is actie in 2019 al noodzakelijk?

Het is de bedoeling dat de maatregel per 2022 wordt ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg. Waarom zou je dan nu al actie ondernemen? De belangrijkste reden is dat het box 2 tarief in 2019 nog 25% is. Vanaf 2021bedraagt het tarief 26,9%. Het is in elk geval verstandig de komende periode kritisch te kijken naar de schulden aan je BV en deze niet onnodig te laten oplopen en indien mogelijk te bekijken of er liquiditeiten beschikbaar kunnen komen voor aflossing. Liquiditeit zorgt ervoor dat alle opties open blijven. Met andere woorden, de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel afwachten en tegelijkertijd wel je voorzorgsmaatregelen nemen. Laat je, als je wilt gaan aflossen, vooraf goed adviseren. Met meer dan 30 vestigingen zijn wij Overal dichtbij.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal/juridisch

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper