Banner

Belangrijkste maatregelen Belastingplan 2020

30 september 2019 | Door:  Iris Rooyakkers

Prinsjesdag is achter de rug, de plannen van het kabinet zijn bekend. Op alfa.nl/prinsjesdag lees je een overzicht van alle maatregelen in het belastingplan. Maar welke maatregelen springen er nu echt uit? In dit artikel lees je meer.

1. Versnelde invoering tweeschijvenstelsel

Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat in stappen een tweeschijvenstelsel wordt ingevoerd. Op Prinsjesdag 2019 is bekendgemaakt dat dit stelsel er direct in 2020 zal komen. Dit betekent dat in 2020 een tarief geldt van 37,35% voor inkomens tot ca. € 68.000 en daarboven een tarief van 49,5%. Het toptarief gaat daarmee 2,25% omlaag in vergelijking met 2019. Voor AOW-gerechtigden blijven er overigens drie schijven bestaan.

Van deze tariefsdaling profiteren alle belastingplichtigen met inkomen in box 1, waarbij geldt: hoe hoger het inkomen, hoe meer profijt.

In 2020 zijn aftrekposten tegen een tarief van maximaal 46% aftrekbaar. Die maatregel is vorig jaar al besloten, en blijft onveranderd staan.  

Lees alles over de wijzigingen in tarieven en heffingskortingen.

2. Verlaging zelfstandigenaftrek en verhoging arbeidskorting

Het kabinet verkleint het verschil in fiscale behandeling tussen ondernemers en werknemers. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs tot 2028 afgebouwd naar € 5.000. In 2020 zal de zelfstandigenaftrek met € 250 worden verlaagd. Dit kost een IB-ondernemer ca. € 100 extra belasting op jaarbasis. Echter, als ondernemer ga je hierdoor in 2020 niet per se meer belasting betalen. Naast de eerder genoemde verlaging van de tarieven, wordt namelijk ook de arbeidskorting fors verhoogd.

De maximale arbeidskorting bedraagt in 2020 € 3.819 (€ 3.399 in 2019) en gaat dus ruim € 400 omhoog. Dit betreft een netto belastingkorting. Vanaf een inkomen van meer dan € 35.000 wordt de arbeidskorting met 6% van het inkomen afgebouwd. Pas bij hoge winsten (en lonen) is de arbeidskorting nihil, maar dan profiteer je als ondernemer juist maximaal van de dalende tarieven.

Lees alles over de maatregelen voor ondernemers.

3. Geen verlaging toptarief vennootschapsbelasting

Anders dan de plannen van vorig jaar, wordt het toptarief in de vennootschapsbelasting komend jaar toch niet aangepast. Het toptarief blijft dus 25%. Het tarief dat geldt tot en met een winst van € 200.000 gaat wel omlaag, namelijk van 19% naar 16,5%. In 2021 zal het hoge tarief wel dalen, dit  wordt dan 21,7%. Ook het lage tarief daalt verder naar 15%.

Vooral de ondernemers met een BV-structuur met winsten boven € 200.000 ondervinden nadeel van deze maatregel, waarbij geldt: hoe hoger de winst, hoe groter het nadeel. Het stijgende verschil tussen het lage en het hoge tarief is extra reden om kritisch naar fiscale eenheden in de vennootschapsbelasting te kijken. Een verbreking kan ervoor zorgen dat je meerdere malen profiteert van het dalende lage tarief.

Lees alles over de wijzigingen in tarieven en heffingskortingen.

4. Wijziging bijtelling elektrische auto’s

Eerder dit jaar werd in het Klimaatakkoord al afgesproken dat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog gaat. Dit is uitgewerkt in het Belastingplan 2020. Dit jaar bedraagt de bijtelling voor een elektrische auto nog 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Volgend jaar wordt deze bijtelling verhoogd tot 8%, waarbij gerekend wordt tot een cataloguswaarde van € 45.000. Daarboven betaal je belasting over een bijtelling van 22%.

De stijgende bijtelling heeft niet alleen impact op nieuwe elektrische auto’s, maar ook voor elektrische auto’s van vijf jaar en ouder. Van elektrische auto’s uit 2015 loopt de 60-maanden termijn (4% bijtelling) in 2020 af. Vanaf dat moment wordt de bijtelling voor die auto niet 8%, maar zelfs 11% over de eerste € 45.000. Daarboven wordt de bijtelling voor deze auto 25%.

Lees alles over de wijzigingen op het gebied van vervoer en het Klimaatakkoord.

5. Aanpassing Box 3 vanaf 2022

Geen wijziging die al ingaat in 2020, maar wel grote veranderingen op komst in box 3. De hoge box 3-belasting is al jaren een doorn in het oog van spaarders. Kort voor Prinsjesdag is een plan bekendgemaakt voor een nieuwe aanpak die spaarrekeningen ontziet. Het plan is om jouw box 3-vermogen vanaf 2022 te belasten in de werkelijke verhoudingen. Dit is het beeld zoals dat nu uit de plannen volgt:


We moeten afwachten wat de Tweede Kamer van de plannen vindt. Ondertussen ziet het er wel naar uit dat je voor beleggingen in overige bezittingen (zeker als die zijn gefinancierd met schulden) vanaf 2022 flink meer belasting gaat betalen.  

Lees meer over de wijzigingen in box 3 in de maatregelen voor particulieren. Ook kun je meer lezen in ons artikel Nieuwe box 3-belasting ontziet spaarrekeningen

6. Nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) ingevoerd. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe KOR, moet je omzet op jaarbasis onder de 20.000 euro blijven. In dat geval kun je ervoor kiezen om geen btw te betalen over je omzet. Of dat aantrekkelijk is, hangt af van je situatie. Je moet daarin binnenkort een keuze maken. Doe dit tijdig, maar in elk geval vóór 20 november 2019.

Lees alles over de wijzigingen op het gebied van de btw

7. Verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen per 2021 naar 7%

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen is al jarenlang hetzelfde, namelijk 6%. Om de afspraken in het Klimaatakkoord te kunnen bekostigen, stijgt het tarief per 2021 naar 7%.

Ben je van plan om een bedrijfspand aan te schaffen? Neem de stijging van het tarief mee in je overwegingen en je planning.

Lees alles over de wijziging tarieven en heffingskortingen. 

8. Wijzigingen werkkostenregeling

Er zijn vier aanpassingen in de werkkostenregeling aangekondigd.

  1. Tot een loonsom van € 400.000 wordt de vrije ruimte verhoogd naar 1,7%. Vooral voor kleinere werkgevers zal dit voordelig zijn. Dit levert een netto besparing op van maximaal  1.600 euro. Ook de dga profiteert met zijn holding van deze verhoging.
  2. Daarnaast komt er een gerichte vrijstelling voor Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG), wat betekent dat deze kosten niet meer in de vrije ruimte hoeven te worden ondergebracht.
  3. Ook krijgt een werkgever langer de tijd om de eventuele eindheffing in de werkkostenregeling vast te stellen en af te dragen, dit mag namelijk voortaan uiterlijk in het tweede aangiftetijdvak in plaats van het eerste. In de praktijk betekent dit dat je (meestal) in plaats van eind februari pas eind maart de eindheffing hoeft te betalen.
  4. De waarde van producten uit eigen bedrijf die met korting worden verkocht aan werknemers, worden voor de loonbelasting gesteld op de waarde in het economische verkeer, veelal de consumentenprijs.

Lees alles over de wijzigingen voor werkgevers.

9. Vereenvoudiging btw regels goederentransacties tussen lidstaten
Vanaf 1 januari 2020 wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  1. Het wordt makkelijker om een voorraad aan te houden in een andere lidstaat (call-off stock).
  2. De regeling die geldt voor (intracommunautaire) ketentransacties wordt verduidelijkt.
  3. Het bewijs van het intra-communautaire vervoer van goederen naar andere lidstaten wordt in voorkomende gevallen beperkt tot twee documenten.
  4. Voor toepassing van het nulprocent-tarief moet je straks beschikken over het juiste btw-identificatienummer van je afnemer.

Lees alles over de wijzigingen op het gebied van de btw

Vragen?

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Iris  Rooyakkers

Iris Rooyakkers

Belastingadviseur vaktechniek

088 2531036 | irooyakkers@alfa.nl


Meer over Iris