Banner

Wat is succes?

8 juli 2021 | Door:  Machiel Kars

Ik heb een prachtige baan. Sinds 1 januari werk ik weer bij Alfa Accountants, nu als relatiemanager in Fryslân, en dat betekent veel nieuwe mensen leren kennen en gesprekken voeren.

In die gesprekken gaat het vaak over wat de ondernemer heeft bereikt en nog wil bereiken. Maar, de mooiste gesprekken vind ik als je op persoonlijke drijfveren komt, dan krijg je enthousiaste verhalen over mooie bouwprojecten, jongensdromen om te werken met luxe jachten of met dikke Scania’s.

Daar moest ik aan denken toen ik de onderstaande quote van Maya Angelou tegenkwam:
"Succes is jezelf leuk vinden, leuk vinden wat je doet en leuk vinden hoe je dit doet"
Succes is dus heel persoonlijk, succes is zeker niet vergelijkend, succes is volgens deze quote ook heel erg in het moment.

Het gevaar bestaat dat we in onze maatschappij “succesvol” beoordelen aan de hand van wat anderen doen, presteren of hebben. Deze definitie gaat echter helemaal van jezelf uit.
En dat zie ik in gesprekken gelukkig vaak terug. Een transportondernemer kan heel succesvol zijn als eigen rijder. Maar een andere ondernemer is heel succesvol met een groot bedrijf dat innovatief bezig is en constant wijzigt.

Mijn vorige column ging over CO2-uitstoot. Een heel belangrijk onderwerp in het kader van vervuiling, maar ook in duurzame bedrijfsvoering. Duurzaamheid is bij Alfa toch steeds wel een gesprekspunt en dan kijk ik vaak naar de SDG’s* die een mooie kapstok hiervoor zijn.  

Mijn idee voor deze column besprak ik met iemand en die vroeg of dit onderwerp "succes" überhaupt iets met duurzaamheid te maken heeft. En JA, ik ben van mening dat samen zoeken naar succes zeker duurzaam is.

SDG3* gaat over gezondheid en welzijn

Daaraan gekoppeld is duurzame inzetbaarheid een heel belangrijk thema. Dit gaat over duurzaam inzetbaar zijn van mensen in het bedrijf.
En dan gaat het om de ondernemer die geniet en energie krijgt van zijn succes, dan gaat het om mijn collega die geniet van haar werk.
Daarom raakte deze quote mij waarschijnlijk. Duurzaam inzetbaar zijn in een bedrijf betekent dat je als werkgever je medewerkers ziet in hun succes, maar ook in hun zoeken naar de juiste plek om succesvol te zijn. Duurzame inzetbaarheid start met het zien van de mens.

En daarom vind ik dat ik een prachtige baan heb, in gesprek met mensen over hun drijfveren, bij een organisatie die duurzaamheid hoog heeft. En soms vind ik mezelf dan stiekem best succesvol…

* De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Machiel Kars

Machiel Kars

Relatiemanager

088 2532343 | mkars@alfa.nl


Meer over Machiel