Banner

Transportondernemer, kijk tijdig vooruit!

15 april 2022

Het is goed om plannen te maken voor de toekomst, ook al zijn op dit moment toekomstige ontwikkelingen onzeker. Ga ik nog investeren in mijn bedrijf? Wanneer wil ik met pensioen kunnen? Heb ik een bedrijfsopvolger op het oog? Wanneer is het juiste moment om over te dragen of te verkopen? Is mijn onderneming klaar voor de volgende stap? Het zijn vragen waar je als transportondernemer op een gegeven moment mee te maken krijgt.

Het is verstandig om hier op tijd over na te denken. Misschien moeten er nog stappen gezet worden om de onderneming of structuur voor te bereiden op de volgende fase. Wellicht moet er nog een keer worden geherstructureerd, zodat jij en je onderneming gereed zijn voor de toekomst.

Wanneer met pensioen?

Eén van de voordelen van ondernemerschap is dat jezelf je pensioenleeftijd kan bepalen. Wil je rustiger aan gaan doen vanaf je zestigste of wil je stoppen op je zeventigste? Belangrijk is dat je ook na je pensioen voldoende te besteden hebt om van te kunnen leven. Waar de één gespaard heeft voor zijn of haar pensioen, zal de ander het moeten hebben van de verkoop van de onderneming en wat voldoende is voor je pensioen is ook voor iedere ondernemer anders. Zorg wel dat op tijd duidelijk is wat je nodig hebt voor je pensioen. Indien nodig kunnen nog noodzakelijke stappen genomen worden.

Wanneer voorsorteren?

Maar wanneer moet je duidelijkheid hebben omtrent je pensioen en eventuele verkoop of bedrijfsopvolging? Wellicht denk je dat één of twee jaar van tevoren op tijd is, maar het is verstandig om hier minimaal zes jaar van tevoren al mee bezig te zijn. Zeker wanneer een herstructurering noodzakelijk is om de structuur gereed te maken voor verkoop of bedrijfsopvolging is op tijd acteren namelijk van belang. Dit in verband met een aantal fiscale termijnen waar je mee te maken kunt krijgen.

Een aantal voorbeelden:

Pand
Het kan wenselijk zijn om het pand mee te verkopen aan de koper of te schenken aan de bedrijfsopvolger. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om het pand te verkopen of te schenken, omdat de huurinkomsten vanuit het pand zorg moet dragen voor jouw pensioen. Dan is het van belang dat het bedrijfspand wel in de juiste plaats in de structuur zit. Wellicht dat het dus nog moet worden overgedragen aan de juiste vennootschap. Dit het liefst natuurlijk zonder belastingheffing.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Ook het op tijd verbreken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting is een belangrijk aandachtspunt. Het verbreken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan nadelige fiscale gevolgen hebben, zoals het deels terugbetalen van genoten investeringsaftrek over de afgelopen vijf jaar of alsnog belasting betalen over een transactie binnen de fiscale eenheid. Bij tijdige voorsortering kunnen deze gevolgen van het verbreken van de fiscale eenheid worden verminderd of zelfs worden voorkomen.

Investeringen
Tot slot zorgen investeringen ervoor dat je onderneming bij de tijd blijft. Met het zicht op de toekomst kan het wel van belang zijn in welke vennootschap je deze investeringen pleegt. Moeten de investeringen mee naar de bedrijfsopvolger of juist niet en wat zijn de gevolgen voor de investeringsaftrek. Dit zijn afwegingen die gemaakt dienen te worden.

NIWO-vergunning
Als nog geherstructureerd moet worden dan is een belangrijk aandachtspunt de NIWO-vergunning. Een herstructurering kan gevolgen hebben voor het eigen vermogen van de verschillende vennootschappen binnen de onderneming en als gevolg daarvan ook voor de NIWO-vergunning. Het laatste wat je wilt als transportondernemer is het niet verkrijgen van de NIWO-vergunning.

Laat je daarom altijd door een deskundige adviseren en ga tijdig het gesprek aan met je adviseur van Alfa.