Banner

Reminder POP3 Subsidie verduurzaming speciaal voor Jonge Landbouwers

16 december 2019 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 staat er een subsidieopenstelling gepland vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Deze openstelling is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen. Te denken valt er aan energieopwekking voor eigen gebruik door zonnepanelen, investeringen in precisielandbouw, investeringen ter voorkoming van (stal)emissies, automatisch ruwvoermengsysteem en elektrisch aangedreven voertuigen voor het verrichten van landbouwactiviteiten. Door een wijziging in het openstellingsbesluit van de provincie Fryslân kan er toch geen subsidie worden aangevraagd voor een windmolen of kleine windturbine. 

De subsidieregeling wordt door alle provincies gelijktijdig opengesteld. Om duidelijkheid te verschaffen is er door elke provincie een investeringslijst opgesteld met daarin specifiek vermeld welke investeringen aanmerking komen voor subsidie. Per provincie kan deze investeringslijst verschillen.

Je kan voor  minimaal € 10.000,- en  maximaal  € 20.000, - subsidie in aanmerking komen. In tegenstelling tot de vorige openstellingen heb je vanaf de datum dagtekening verleningsbeschikking maximaal twee jaar de tijd om het project te realiseren. In grote lijnen betekent dit dat alle projecten in 2022 dienen te zijn gerealiseerd en heb je daarna nog 3 maanden de tijd om de vaststellingsaanvraag uit te voeren. Aanvragen worden gerangschikt op basis van de score die per investeringscategorie is aangegeven. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dien je onder andere aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

Lees meer gerelateerde artikelen:

- Subsidie circulaire economie
- Laat subsidies je plannen meefinancieren
- Duurzamer bouwen in de agrosector: iets voor jou?

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde