Banner

POP3 jonge landbouwersregeling

7 december 2020 | Door:  Jelmer Sietzema

Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 is het voor agrarische ondernemers jonger dan 41 jaar weer mogelijk om subsidie aan te vragen. De POP3 jonge landbouwers regeling is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen.  

Mogelijke investeringen

Investeringen waar je aan kunt denken zijn:
Energieopwekking voor eigen gebruikt door zonnepanelen of kleine windmolens
Investeringen in precisielandbouw (i.c.m. GPS)
Investeringen in emissiearme stalsystemen
Automatisch ruwvoermengstysteem
Elektrisch aangedreven voertuigen voor het verrichten van landbouwactiviteiten (te denken aan een minishovel, mestrobot of voeraanschuifrobot.
De volledige investeringslijst voor de provincie Friesland is hier te vinden.  De POP 3 jonge landbouwers regeling geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen, het is dus niet mogelijk om voor tweedehands bedrijfsmiddelen subsidie aan te vragen.  

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal €20.000 en minimaal €10.000. Van het te investeren bedrag is 30 % subsidiabel. Wanneer er ook niet-jonge landbouwers in het bedrijf deelnemen volgt er een korting van 20 % per niet jonge landbouwer.
LET OP: er kunnen nog geen verplichtingen worden aangegaan voordat de subsidie is aangevraagd. 

Duurzaamheidsscores 

De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van de duurzaamheidsscores. Deze wordt bepaald door de mate waarin de investering bijdraagt aan de verduurzaming van het milieu, klimaatbestendigheid, dierwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. De aanvragen met de meeste punten komen het eerst in aanmerking voor toekenning. 

Wil je gebruik maken van de POP 3 jonge landbouwersregeling of heb je vragen? Neem dan contact op met Willem Sikkema (088-2532322). 

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer