Banner

Optimaliseer jouw duurzame investering

30 april 2021 | Door:  Marije Jonker

Zelf energie opwekken kan ook zorgen voor een aanzienlijke belastingbesparing. Hoe kun jij financieel het maximale halen uit jouw duurzame investering? Welke regelingen kun je gebruiken en waar moet je op letten?

Energie-investeringsaftrek

Met het opwekken van jouw eigen energiebehoefte zal het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen worden gereduceerd. De overheid heeft deze duurzame stap fiscaal beloond met de energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA-regeling is van toepassing op investeringen die aan de energieprestatie-eisen voldoen. Eén van de mogelijke investeringen die in aanmerking kan komen voor deze regeling, is een investering in zonnepanelen. De door jouw aangeschafte zonnepanelen dienen een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW te hebben, en moeten zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via de zogenoemde kleinverbruikersaansluiting.  Zo’n dergelijk aansluiting dient een totaal maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder te hebben.

Als je energie gaat opwekken met windtribunes kan je niet gebruik maken van deze regeling. Kijk voor de complete energielijst 2021 hier.

Heb je geïnvesteerd, zorg dan dat je tenminste binnen drie maanden actie onderneemt. Er dient een aanvraag te worden gedaan bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit levert jou een extra fiscale aftrekpost op die gelijk is aan 45,5 % van het investeringsbedrag. De kosten die in aanmerking komen voor de EIA-aftrek zijn de aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten voor aanpassing aan bestaande bedrijfsmiddelen en kosten voor een energieadvies.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Een duurzame investering is weliswaar ook gewoon een investering, daardoor kan gebruik worden gemaakt van de reguliere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wanneer in een boekjaar meer dan € 2.401,00 is geïnvesteerd, kan je gebruik maken van de KIA-regeling.  Als je gebruik maakt van deze regeling kun je 28 % van het investeringsbedrag in mindering brengen op jouw fiscale winst. 
De maximaal fiscale aftrekpost voor 2021 omvat € 16.568,00. Als jouw investering in het opwekken van duurzame energie de waarde van € 109.575,00 overstijgt, zal de aftrekpost naar rato afnemen. Het kan in zo’n situatie passend zijn de investering in twee delen te splitsen. Een deel in bijvoorbeeld 2021 en een deel in 2022, waardoor vooralsnog de maximale fiscale aftrekpost kan worden toegepast.
Het gebruik van de KIA kan in combinatie met de eerdergenoemde fiscale regeling EIA worden toegepast.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

De overheid heeft per 4 januari 2021 een subsidiebudget ter grootte van 40 miljoen beschikbaar gesteld voor een investering in zonnepanelen en/ of kleine windturbines. De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor deze bedrijfsmiddelen kan enkel worden aangevraagd door bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar verbruiken. Daarnaast dient eveneens bij deze subsidie gebruik te worden gemaakt van de kleinverbruikersaansluiting.
De ISDE-subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66,00 per m2 rotoroppervlak. De ISDE-subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125,00 per kW gezamenlijke piekvermogen. Let op de subsidie aanvraag dient te worden gedaan, voordat je een koopovereenkomst hebt gesloten. Een ander attentiepunt is dat de apparaten door een bouwinstallatiebedrijf moeten worden geïnstalleerd. Dit betekent dat je niet zelf aan de slag mag gaan met de installatie van jouw nieuwe duurzame aankoop.
Wanneer je gebruik maakt van de ISDE-subsidie kun je niet meer gebruik maken van de eerdergenoemde EIA-regeling. Als je overweegt om te gaan investeren in duurzame energieopwekking, is het dus belangrijk om eerst na te gaan welke regelingen voor jou het voordeligst zijn (EIA of ISDE).

Alfa helpt graag

Zo levert een duurzame investering niet alleen groene stroom op, maar ook fiscale voordelen!
Wil je weten hoe jij met jouw duurzame investering geld kunt verdienen?
Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Alfa.

Marije Jonker

Marije Jonker

Assistent accountant

088 2532331 | mjonker@alfa.nl


Meer over Marije