Banner

Met welk bouwplan en met welke activiteiten ga jij meedoen aan de nieuwe eco-regeling?

24 augustus 2022 | Door:  Akkelien Hettinga

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat in vanaf 2023. Je kunt je vanaf 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 aanmelden voor een aantal GLB-subsidies zoals de eco-regeling. Daarbij is het van belang dat je tijdig inzichtelijk hebt of, en met welke activiteiten jij in aanmerking wilt komen voor de extra eco-premie. Houd er rekening mee dat sommige eco-activiteiten nu al om keuzes vragen in je huidige bouwplan.

Nú al keuzes maken

Op basis van de voorlopige lijst met eco-activiteiten zijn inmiddels de eerste bedrijven doorgerekend. De activiteit ‘groenbedekking’ kan een optie zijn. Voorwaarde voor de premie in 2023 is wel dat direct na de maïsoogst in het huidige jaar een vanggewas moet worden ingezaaid dat de percelen zichtbaar bedekt tot 1 maart 2023.
Je zult daar dus nu al rekening mee moeten houden in je bedrijfsvoering.

In combinatie met andere eco-activiteiten, zoals ‘verlengde weidegang’, ’langjarig grasland’ en 'bufferstrook met kruiden' kom je als bedrijf mogelijk in aanmerking voor de eco-premie in de categorie brons, zilver of goud. Voor een bedrijf met 50 hectare betekent dit een extra van 60 tot 200 euro per hectare en, opgeteld bij de basispremie, een totale inkomsten van circa 16.000 tot 23.000 euro uit het nieuwe GLB.

Passende combinatie tussen ANLb- en eco-activiteiten

Er is overlap tussen de activiteiten die je kunt doen voor de eco-regeling en binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het is echter niet mogelijk om uit beide regelingen premie te ontvangen voor dezelfde activiteit. De punten van de activiteiten voor het ANLb tellen wel mee voor de instapeis van de eco-regeling. Een belangrijk verschil is dat de eco-regeling wordt aangevraagd op bedrijfsniveau en het ANLb middels een collectief. Door inzicht in de verschillende mogelijkheden kun je hierin keuzes maken die passend zijn voor jouw bedrijf.

Begin met doorrekenen van mogelijkheden

Het optimaal benutten van de eco-regeling is een puzzel waarbij veel factoren van toepassing zijn. Daarnaast blijft het een bedrijfsspecifieke afweging of de inspanning opweegt tegen de te ontvangen premies. Ondanks dat het nieuwe GLB nog in ontwikkeling is, is het raadzaam je hierop vroegtijdig voor te bereiden. De bedrijfskundigen van Alfa staan je hierin graag bij. Wij kunnen je bedrijf doorrekenen en in het najaar worden diverse workshops georganiseerd.

Het nieuwe GLB is in ontwikkeling. Uitgangspunten, zoals punten en waarden van de eco-activiteiten, kunnen mogelijk nog wijzigen.

Meer lezen over het nieuwe GLB?

Akkelien Hettinga

Akkelien Hettinga

Bedrijfskundig Adviseur

088 2532306 | ahettinga@alfa.nl


Meer over Akkelien