Banner

Duurzaam transport; welke route kiest politiek Den Haag ?

5 maart 2021 | Door:  Machiel Kars

Zo rond verkiezingstijd krijg je soms onverwachte artikelen onder ogen. Ik las net over een donatie van ruim 1 miljoen euro door een IT-ondernemer aan D66 en de PvdD om hun klimaatdoelstellingen te ondersteunen. 

Op dit moment is het nog allemaal Corona wat de klok slaat, terrasopeningen, vaccinaties, NOW regelingen, TVL etcetera.
Dit zal in de loop van 2021 naar verwachting weer wat normaliseren, hoewel de effecten van de harde lockdown zeker nog lang zullen na ijlen en echt pijn doen voor veel ondernemers.  

Er komen al weer andere grote vraagstukken aan. In Parijs is ooit afgesproken om in 2030 49 % minder CO2-uitstoot te realiseren, en dit is nu verhoogd naar 55 %. Ik heb om eerlijk te zijn geen flauw idee of “we” op schema liggen, maar ik ben bang van niet. 

Ik ben daarom ook blij verrast door een verkiezingsdebat van TLN samen met Natuur & Milieu:  “Duurzaam transport; welke route kiest politiek Den Haag”  
Dit debat is 10 maart a.s. en laat, wat mij betreft, goed zien dat twee partijen met op het eerste oog tegenstrijdige belangen namelijk transport én milieu gezamenlijk nadenken over de onontkoombare keuzes van de komende jaren.
Om de doelstellingen te behalen zullen de komende jaren soms ook harde keuzes gemaakt moeten worden door de politiek. De grote doelstellingen qua CO2 reductie gaan niet behaald worden door welwillende individuele ondernemers die duurzaamheid zelf een warm hart toedragen.

Maar het was vooral één zin die mij als accountant van een aantal transportbedrijven erg aan het hart gaat. In de aankondiging stond namelijk “Verduurzamen is één maar het verdienmodel moet ook overeind blijven”.
Dit is, wat mij betreft, de komende (nog maar) negen jaar een wezenlijk onderdeel van de gesprekken met ondernemers.  Wat moet je doen en hoe is dit met een goed verdienmodel te realiseren.

Graag ga ik, maar gaan ook heel veel collega’s van Alfa, daarover het gesprek aan en dan niet enkel in de (prachtige) transportsector maar voor iedere ondernemer. 

Machiel Kars

Machiel Kars

Relatiemanager

088 2532343 | mkars@alfa.nl


Meer over Machiel