Banner

BGT-check: nu tijd voor actie!

2 juni 2020 | Door:  Akkelien Hettinga

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland waarin de perceelsgegevens van verschillende instanties, zoals RVO, gemeenten en het Waterschap worden verzameld. Het doel is om de onduidelijkheid over perceelsgrenzen weg te nemen door straks van één nieuwe kaart uit te gaan. RVO nodigt alle boeren stapsgewijs uit om de nieuwe topografische grenzen te controleren.

Op 20 mei is RVO gestart met het versturen van uitnodigingen voor de BGT-check. Dit jaar zullen ongeveer 20.000 ondernemers een uitnodiging ontvangen verspreid over een periode van mei t/m oktober. Dat geldt ook voor 2021. Afgelopen najaar was er al een pilot bij 1.000 bedrijven in Noord-Nederland. Deze bedrijven zullen niet opnieuw worden benaderd. Landbouwers in Noord-Nederland ontvangen als eerst de uitnodigingsbrief van RVO, waarna langzaam richting het Zuiden wordt gewerkt.

Nieuwe perceelsgrenzen

In de BGT-check worden de nieuwe BGT-grenzen vergeleken met de topografische grenzen volgens de AAN-laag (bekend van de applicatie Mijn percelen en de Gecombineerde opgave). In de BGT is een betere kwaliteit satellietbeelden beschikbaar. Door onder andere hoogtekaarten kunnen de perceelsgrenzen nauwkeuriger bepaald worden. Naar verwachting zullen de grenzen van vrijwel alle percelen wijzigen.

Goed controleren BGT van groot belang

De nieuwe grenzen zijn van toepassing op de gebruiksruimte mest, betalingsrechten en andere grondgebonden subsidies, nadat deze verwerkt zijn in de Gecombineerde opgave. In de BGT-check geef je aan of je het wel of niet eens bent met de nieuwe topografische grenzen. Als gebruiker van de percelen moet je binnen 6 weken na ontvangst van de uitnodiging reageren. Houd er dus bij verpachting van percelen rekening mee dat de gebruiker de nieuwe grenzen beoordeelt. Wanneer je de check niet invult, gaat RVO ervan uit dat je het eens bent met de nieuwe grenzen.

Alfa is dichtbij

Wij realiseren ons dat de BGT-check negatieve herinneringen oproept ten aanzien van het intekenen van percelen. Wij willen desondanks benadrukken dat het belangrijk is om in actie te komen. De BGT-check is niet de enige route om aanpassingen in perceelsgrenzen door te voeren, maar wel de minst lastige. Ontvang je een uitnodiging voor de BGT-check? Wij beoordelen graag samen met jou de juistheid van de nieuwe perceelsgrenzen.

Akkelien Hettinga

Akkelien Hettinga

Bedrijfskundig Adviseur

088 2532306 | ahettinga@alfa.nl


Meer over Akkelien