Banner

20 procent eigen risico bij ganzenschade in provincie Fryslân? Maak tijdig bezwaar!

28 oktober 2020 | Door:  Tineke Hoekstra

De schade die agrarische bedrijven oplopen door ganzenvraat kan behoorlijk oplopen. Agrariërs kunnen voor deze ganzenschade jaarlijks een tegemoetkoming faunaschade aanvragen. Na een taxatie ter plaatse van de geleden schade, wordt vervolgens vastgesteld óf een tegemoetkoming wordt toegekend en hoe hoog dit bedrag is.  Bij de berekening hiervan wordt sinds enkele jaren een eigen risico van 20 % ingehouden. Hierin is de provincie Fryslân uniek; andere provincies hanteren een eigen risico van slechts 5 %. Er wordt een eigen risico vastgesteld omdat een gedeelte van de ganzenschade tot het normale ondernemersrisico van de agrariër wordt gerekend.  

Dat bezwaar maken tegen de beslissing tegemoetkoming faunaschade effect kan hebben,  bleek afgelopen voorjaar: De rechtbank Noord-Nederland oordeelde in een procedure, die enkele boeren tegen de provincie Fryslân hadden aangespannen, dat het eigen risico van 20 % onterecht opgelegd was. De provincie had zowel in het algemeen als in het specifieke geval van de zes boeren de verhoogde eigen risico onvoldoende gemotiveerd vond de rechtbank. Zij werd dan ook opgedragen om een nieuw besluit te nemen op de betreffende aanvragen.

De provincie Fryslân heeft naar aanleiding van de uitspraak haar beleid (nog) niet gewijzigd. Door diverse belangenbehartigers wordt sinds de uitspraak aangedrongen op gelijkstelling van het eigen risico in Fryslân met de landelijk gehanteerde norm van 5 %.

Zolang dit echter niet door de provincie is toegezegd, is het van belang dat je zelf tijdig in bezwaar gaat tegen de opgelegde beslissing. Hiermee kun je gericht onderbouwen dat er bij jouw aanvraag ook onterecht uitgegaan is van een eigen risico van 20,%.

Bezwaar maken moet binnen zes weken na de beslisdatum over de tegemoetkoming ganzenschade.

Wil je meer informatie over het bovenstaande of hulp bij het bezwaar maken, neem dan gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.

Tineke Hoekstra

Tineke Hoekstra

Juridisch adviseur

088 2532338 | thoekstra@alfa.nl


Meer over Tineke