Janneke  Straver - van der Schans

Janneke Straver - van der Schans

Bedrijfskundig adviseur


Recente artikelen van Janneke

Vallen nieuwe excretieforfaits ook in jouw voordeel uit?

Vallen nieuwe excretieforfaits ook in jouw voordeel uit?

23 juli 2019

De excretieforfaits voor melkvee gaan volgend jaar veranderen. Dit blijkt uit een voorstel dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 17 juli heeft gepubliceerd. De nieuwe normen liggen tot 14 augustus ter consultatie en zouden per 1 januari 2020 definitief moeten worden ingevoerd.

Zeeland: Subsidie voor fysieke investeringen 'water'

Zeeland: Subsidie voor fysieke investeringen 'water'

23 mei 2019

De provincie Zeeland stelt een subsidie voor fysieke investeringen ‘water’ open. Dit is een subsidie in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, POP3, en is opengesteld tot en met 12 juli 2019 17.00 uur. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van landbouwers om te investeren in innovatie en modernisering door op vernieuwde wijze om te gaan met grondwater en het waterbeheer op het bedrijf.