Specialist in de varkenshouderij op het gebied van financiële en strategische advisering. Begeleiding bij (her)financieringstrajecten, bedrijfsontwikkeling en herstructurering van het bedrijf


Recente artikelen van Franklin

€ 120 miljoen beschikbaar voor beëindiging varkensbedrijven

€ 120 miljoen beschikbaar voor beëindiging varkensbedrijven

1 mei 2019

In delen van Nederland is sprake van een verhoudingsgewijs grote concentratie van veehouderijbedrijven en een grote veedichtheid. Deze situatie is het gevolg van verplaatsing en concentratie van veehouderijbedrijven en schaalvergroting, vooral in de varkenshouderij. Door de concentratie van (intensieve) veehouderijbedrijven is er sprake van cumulatie van emissies van onder andere geur, fijnstof en ammoniak. Hierdoor kan er in bepaalde gebieden toch sprake zijn van (geur)overlast.