Specialist in de varkenshouderij op het gebied van financiële en strategische advisering. Begeleiding bij (her)financieringstrajecten, bedrijfsontwikkeling en herstructurering van het bedrijf