Banner

Treeport zet boomkwekerijsector in Zundert stevig op de kaart

24 februari 2021 | Door:  Annelies van de Wetering

In en rond Zundert wemelt het van de boomkwekerijbedrijven. “En toch zijn we als boomkwekerijsector relatief klein in de land- en tuinbouw”, constateert David Bömer. Het was in 2008 reden voor ondernemers om de koppen bij elkaar te steken. Dertien jaar later is Treeport Zundert een gezonde vereniging die initiatieven ontplooit, projecten uitvoert en activiteiten organiseert die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in West-Brabant. Als manager is David verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging waaraan meer dan 115 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid zijn. Het is een sector die óók voor Alfa geen onbekende is.

“Als we samenwerken, kunnen we meer dingen voor elkaar krijgen op allerlei gebieden. Zaken als de uitvoering van wetgeving, ruimtelijke ordening op lokale schaal. De grotere organisaties in de land- en tuinbouw hebben allemaal mensen in dienst die lobbywerk doen. Wij niet. Onze stem valt dan gauw weg in het grote geheel. Terwijl de boomkwekerij voor Zundert en omgeving toch een enorme sector en een grote werkgever is”, haalt David de ontstaansgeschiedenis van toen nog een keer terug.

Momenteel doet de sector het goed. David: “Maar wel met de kanttekening dat de boomkwekerij als sector zó divers is, dat er altijd bedrijven zijn die het even moeilijker hebben. Nu zitten we in een gunstige marktpositie, maar ook wij hebben ups-and-downs gehad.”

Treeport-manager David Bömer (midden) als interviewer bij de uitreiking van een insectenhotel tijdens Vakbeurs GrootGroenPlus.  

Bodemgesteldheid als pluspunt

De Nederlandse boomkwekerij staat internationaal nog altijd in hoog aanzien. Natuurlijk is er concurrentie uit andere landen, beaamt hij. “Maar wij hebben hier in Zundert een aantal pluspunten zoals de bodemgesteldheid. Als je hier een schop in de grond steekt, kom je zandgrond tegen en geen rotsen, zoals in Italië. En we hebben weleens nachtvorst maar geen vier maanden achter elkaar, zoals in Polen. We hebben de kennis, we hebben de infrastructuur.”

Innovatie mag dan niet altijd even zichtbaar zijn tussen de bomen door, maar die is er wel. “Je ziet tegenwoordig steeds meer dat bomen specifiek worden opgekweekt voor de locatie waar ze uiteindelijk terechtkomen. En je ziet in onze regio het assortiment toenemen en verbeteren.  De markt voor kleinere stadstuinen vraagt om een ander type planten dan een grote tuin. Zo worden bijvoorbeeld speciale compacte Hydrangea’s veredeld en gekweekt.”

Bedrijf in geënte boomkwekerijproducten

In 1998 ging David in het bedrijf van zijn ouders aan de slag. Met een opmerkelijke omweg, dat wel. “Mijn pa en ma hadden een boomkwekerijbedrijf. Ik heb een opleiding tot personeelsmanager gevolgd. Ik hielp hen weleens maar ik wilde er niet mee verder.” Nog altijd heeft hij het ouderlijk bedrijf, maar is zijn vrouw verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. “We hebben drie hectare, in geënte boomkwekerijproducten. Alles wat moeilijk te vermeerderen is, is voor ons interessant. Het is een nichemarkt. Als we van een soort er 200 moeten leveren, is dat voor ons al een heel groot aantal. Sinds ik voor Treeport werk is mijn aandeel in het werk flink teruggelopen, dat doet mijn vrouw nu.”

Niet de juiste persoon

Die managersrol bij Treeport lag niet in de lijn van de verwachtingen. David: “Ik deed al veel bestuurlijk werk. Dat zal wel in het Zundertse zijn opgevallen. En als je al bestuurlijk werk doet, is het al gauw dat men je in de gaten heeft voor andere functies. Ik vond mezelf er niet direct de juiste persoon voor, met een klein bedrijf. Maar uiteindelijk heb ik toch ja gezegd en daar heb ik nog nooit spijt van gehad.”

Momenteel telt ‘zijn’ Treeport ruim honderd leden. “De Zundertse boomkwekerij heeft een vrij turbulent groeiproces doorgemaakt. We hebben in de afgelopen 175 jaar alle stappen van geboorte naar volwassenheid doorlopen. Iedereen ziet nu wel het belang van samenwerking in. We organiseren ledenavonden, er is een Treeport-café, we sturen actief nieuwsbrieven.” Ook in de boomkwekerij speelt het belang van duurzaamheid. “Maar dat belang is niet voor alle boomkwekers hetzelfde. Al die leden hebben niet dezelfde manier van werken. De één kan daarin beter versnellen dan de ander.”

Poten in de modder

De relatie tussen de coöperatieve vereniging Treeport en Alfa bestaat al een paar jaar. “Ik ken een paar mensen van lezingen en avonden die we weleens organiseerden. Daar had Alfa ook altijd een eigen inbreng. Alfa is toch een accountant met specifieke kennis van de boomkwekerijsector. Dat heeft grote meerwaarde. Alfa weet hoe een boomkweker zijn bedrijf heeft ingericht. Je denkt toch niet dat een accountant van buiten de sector weet hoe een loods bij een boomkweker eruit ziet? Alfa is een accountant die ook gewend is met zijn poten in de modder te staan. Een goeie klantbeheerder of relatiemanager van Alfa is van onschatbare betekenis. Zeker omdat de schaalvergroting ook in onze sector aan de gang is. Bedrijven nemen elkaar over, of groeien door. Op een gegeven moment worden zaken complexer. Dan ontkom je er niet aan om ook de zakelijke kant te professionaliseren.”

Hier vind je meer info over Treeport.
Hier vind je meer info over Alfa en de boomkwekerij.

Annelies van de Wetering

Annelies van de Wetering

Personeelsadviseur

088 2532055 | avdwetering@alfa.nl


Meer over Annelies