Banner

Blog klimaat en investeren zonnepanelen

6 september 2021 | Door:  Jan Poppe

Senior Juridisch Adviseur Jan Poppe vertelt je alles over het klimaat en investeren van zonnepanelen.

Klimaat en investeren

De zomervakantie 2021 is een bijzondere periode met extreme hitte, overstromingen en de gevolgen van corona. Op 9 augustus 2021 verscheen het zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN. Met op ons netvlies de extreme hitte in Zuid-Europa, Verenigde Staten en Canada en de overstromingen in België, Duitsland en in delen van Limburg wordt er verbinding gelegd met het klimaat.  De directe vraag is of je als ondernemer nu moet investeren in maatregelen om CO2 te beperken. 

Ondertussen bereidt het kabinet een voorstel voor om eigenaren van om bedrijfsgebouwen (MKB, winkels, garages en agrarische gebouwen) te verplichten zonnepanelen te installeren. De bedoeling is het voorstel in september aan de Tweede Kamer te sturen, en de gemeente bij de invoering van de Omgevingswet (verwachting juli 2022) de bevoegdheid te geven klimaatadeptieve maatregelen aan eigenaren op te leggen.

Zonnepanelen

Een zonnepaneel op het dak van het bedrijfsgebouw  heeft ook gevolgen voor je verzekering. De beelden uit Friesland van de brand in Noardburgum en de schade vanwege de verspreiding van de zonnepaneeldeeltjes in de omgeving betekent ook dat de eigenaar zijn verzekering op orde moet hebben.

Wie is nu eigenaar?

Bij zonnepanelen is er de keuze voor het verhuren van het dak aan een energieleverancier of de exploitatie van de zon voor eigen rekening. In het laatste geval investeert de ondernemer zelf in de zonnepanelen (via eigen middelen, financiering of een leaseconstructie). De ondernemer wordt eigenaar van de zonnepanelen en draagt dan ook het risico.  

Als MKB-ondernemer is er bij de rechtsvorm van de onderneming onder andere de keuze tussen een BV (Besloten Vennootschap) en een eenmanszaak en bij samenwerking tussen een vof (vennootschap onder firma) en BV. Bij een vof en eenmanszaak is de ondernemer / vennoot eigenaar van de zonnepanelen. Bij een BV is meestal een onroerend goed vennootschap eigenaar van het gebouw en wordt het gebouw verhuurd aan de werkmaatschappij (de eigenlijke onderneming).

Eigenaar van de zonnepanelen is in de meeste gevallen de eigenaar van het pand. Deze heeft de inkomsten uit zonne-energie en betaalt de exploitatiekosten, maar is ook eigenaar van het risico als er sprake is van schade. Kortom: in die gevallen zal de eigenaar de schade moeten betalen, tenzij die schade verzekerd is en dus onder de dekking van de polis valt. Bij huur van het pand door de ondernemer of door de werkmaatschappij kunnen afspraken zijn gemaakt over de investering in de zonnepanelen. De huurder (ondernemer of werkmaatschappij) kan de investering hebben betaald en op grond van het huurrecht recht hebben op de investering. Dit betekent dat de panelen bij einde van de huur weggenomen kunnen worden (wegbreekrecht van de huurder).

Bij huur van een bedrijfsgebouw zijn er argumenten om de investeringen in de zonnepanelen te doen door de huurder en daarbij het recht om de zonnepanelen te verwijderen vast te leggen.  Het gebouw  kan eigendom zijn van de onroerend goed vennootschap, die het gebouw verhuurd aan de werkmaatschappij. Ook in die situatie kan de investering door de werkmaatschappij worden gedaan.

Dit staat echter los van de vraag over de schade bij een brand of andere calamiteit. Wanneer zonnepanelen kapot gaan en de zonnepaneeldeeltjes verspreidt raken op andermans grond is de vraag wie betaalt en draagt de schade?

Eigenaar en schade

Hoofdregel is dat de eigenaar van de zonnepanelen (dit kan dus de huurder zijn) de schade betaalt. Een verzekering voor die schade kan gezien de omvang en reikwijdte (straal waarbinnen de zonnepaneeldeeltjes terechtkomen) nuttig zijn en is ook te adviseren.

Nu behoren tot de verzekering ook de polisvoorwaarden en die voorwaarden verdienen hier de aandacht. Hierin staan nadere voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil de verzekering de schade dekken.  Die voorwaarden zijn onder andere: installatie door er een erkend bedrijf, periodiek inspectie en onderhoud door een erkend bedrijf. Aan de hiervoor ontwikkelde normen moet zijn voldaan.  Als uit inspectie blijkt dat er zaken vervangen of herstelt moeten worden dient dat ook binnen een korte periode plaats te vinden. Het uitblijven van herstel, vervanging, of niet deugdelijk laten installeren zal bij schade resulteren in aansprakelijkheid en geen dekking uit de polis. Kortom, de eigenaar van de zonnepanelen is aansprakelijk en dient de schade zelf te betalen.

Uiteraard is het investeren in zonnepanelen belangrijk en draagt het voor zover bekend bij aan het herstel van het klimaat. Op de juiste wijze investeren betekent ook dat u moet beslissen wie eigenaar wordt van de zonnepanelen (de werkmaatschappij, de onroerend goed vennootschap of de externe verhuurder). De verzekering en de voorwaarden daarvan dienen juist te zijn,  onder andere welke schade is gedekt (aan het pand, bedrijfsschade, en schade aan de omgeving).

Een juiste verzekering dient in het totaal plaatje van de investeringsbeslissing meegenomen te worden.

Het blijkt dat bij investeringen in zonnepanelen de kleine lettertjes belangrijk zijn. Raadpleeg daarom een van onze collega’s of neem contact op met Jan Poppe. Investeren in klimaat doe je namelijk niet alleen, maar doe je samen met Alfa!

 
Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

088 2531958 | jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan