Banner

Vanggewas na mais

15 september 2023 | Door:  Maaike Groot

Vanaf 2023 zijn alle derogatie bedrijven in de NV-gebieden ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ verplicht om een vanggewas in te zaaien na de maisteelt. Een verplicht vanggewas na mais geldt al langer voor alle bedrijven die op zand- en/of lössgrond mais telen. Vanaf 2023 zijn er 3 nieuwe NV-gebieden bijgekomen. Onder andere het Hollands Noorderkwartier, of te wel geheel Noord-Holland. Het gaat hier om alle grondsoorten. De voorwaarden verschillen per grondsoort.

Klei & Veen

Voor een derogatieperceel op klei- en veengrond geldt geen uiterste inzaaidatum. De regels voor alle soorten maisteelt zijn gelijk, afhankelijk van het zaaimoment mag het vanggewas vanaf 1 februari worden vernietigd. Wanneer het vanggewas direct aansluitend wordt ingezaaid mag deze vanaf 1 februari worden vernietigd. Het is niet duidelijk wat wordt verstaan onder ‘direct aansluitend’. RVO heeft in het verleden aangegeven dat er geen of nauwelijks sprake is van een gewasloze periode. 

Als het vanggewas niet direct aansluitend wordt ingezaaid, moet deze volgend jaar als hoofdteelt worden geteeld. 

Zand- en lössgrond 

Na de oogst van mais op zand- en lössgrond is het verplicht om een vanggewas te telen. De voorwaarden zijn afhankelijk van het type mais, oogstmoment en inzaaimoment van het vanggewas. Voor deze voorwaarden verwijzen wij je naar de rvo site.

Daarnaast gelden er voor zand- en lössgrond nog meer verplichtingen voor vanggewassen. Hierover lees je hier meer. 

Opgave uiterlijk 1 oktober in Gecombineerde opgave

Volgens RVO moet het vanggewas uiterlijk 1 oktober in de Gecombineerde opgave (GO) worden opgegeven. Naast het soort gewas moet worden opgegeven of de inzaaidatum uiterlijk 1 oktober is of daarna.

Dit geldt tevens voor alle vanggewassen die gezaaid worden, deze moeten worden opgegeven in de Gecomineerde opgave.

Heb je vragen, of hulp nodig bij het opgeven. Neem dan gerust contact met mij op.

Maaike Groot

Maaike Groot

Bedrijfskundig adviseur

088 253 2147 | mgroot@alfa.nl


Meer over Maaike