Banner

Kan je oude hybride auto zomaar naar privé?

7 november 2019 | Door:  Tjard in 't Veld

Daar zit je dan in je hybride auto uit 2013. In de onderneming gekocht met de belofte van geen bijtelling. En voor 60 maanden. Dat klonk heel lang, dus ja: wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar het is inmiddels 2019 en die 60 maanden zijn alweer even voorbij. Wat nu?

De aangifte inkomstenbelasting 2018 is opgesteld. Duidelijk is dat de kortingstermijn van 60 maanden toch echt voorbij is. Dan geldt ineens een bijtellingspercentage van 25%. Maar de bijtelling in 2019 is toch 22%? Ja, voor nieuwe auto’s; niet voor auto’s die in 2013 op kenteken zijn gezet. Daar geldt het ‘oude’ percentage van 25% voor. In 2013 was het bijtellingspercentage namelijk 25% van de cataloguswaarde en het kortingspercentage 25% voor hybride auto’s.

Dat kortingspercentage gaat er nu af en ineens is dus weer die 25% van toepassing. Daardoor kost deze ‘oude’ auto uit 2013 met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld 50.000 euro nu ineens jaarlijks netto zo’n 675 euro meer dan dezelfde (gefacelifte) nieuwe auto in 2019 met eenzelfde cataloguswaarde. Iets wat moeilijk uit te leggen is.

Wat nu?

Het voelt onredelijk om 25% bijtelling te krijgen als het huidige percentage 22% bedraagt. De rechter heeft echter al uitgemaakt dat de wetgever zijn bevoegdheid niet te buiten is gegaan met dit verschil in behandeling. Wat kun je doen? Als je niet privé met de auto wilt rijden, dan kun je afzien van bijtelling. Je moet dan wel een uitvoerige kilometeradministratie bijhouden, waaruit blijkt dat je op jaarbasis maximaal 500 privékilometers rijdt.

Wat zijn dan de alternatieven, als je wel de auto privé wilt blijven gebruiken maar niet met deze bijtellingsperikelen te maken wilt krijgen? Dat hangt uiteraard van je situatie af. Gaat het om een auto in je eigen BV, dan kan het relatief eenvoudig. Laat de BV de auto aan jezelf verkopen en de auto is vanaf dat moment privébezit. Gaat het om een auto in je IB-onderneming, dan kun je deze niet aan jezelf in privé verkopen. Je bent immers één met de onderneming. Dan maar stellen dat de auto privévermogen en geen ondernemingsvermogen meer is, kan ook niet.

Heretiketteren

Er is een bijzondere omstandigheid nodig om over te kunnen gaan naar privévermogen. Dit noemen we heretiketteren. Wanneer je een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, maar minimaal 10% zakelijk, mag deze in een onderneming worden opgenomen. Als je de auto minder dan 10% zakelijk gebruikt, moet het als privévermogen worden gezien. Om de auto dus naar privé over te brengen moet je deze aantoonbaar minder dan 10% zakelijk gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door een andere auto te kopen, waarmee je de zakelijke kilometers gaat maken.

Gebruik je de eerdere auto dan alleen voor privékilometers, dan dwing je deze auto naar privévermogen. Eenmaal privé kun je er weer zakelijk mee gaan rijden en een zakelijke kilometervergoeding aan je onderneming doorberekenen. Zorg wel dat je ook minimaal 10% van de kilometers privé blijft rijden, anders moet de auto verplicht tot de onderneming worden gerekend en ben je weer terug bij af.

Je kunt de auto ook verkopen. Vervolgens koop je een nieuwe auto die óf voldoet aan de gunstige bijtellingsregels óf die je aanmerkt als privévermogen, waarvoor je een kilometervergoeding doorbelast aan de onderneming.

Wetswijziging

Een andere reden om te mogen heretiketteren is een wetswijziging. Sommige wetswijzigingen zijn zo ingrijpend dat het redelijk is om het toerekenen van bijvoorbeeld een auto te heroverwegen: aan de onderneming of aan privé? Het nadeel is dat niet op voorhand vaststaat welke wetswijziging daar wel en niet voor in aanmerking komt. Dat is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen.

Daarnaast is de wetswijziging waar het hier om gaat al per 1 januari 2017 in werking getreden, terwijl je daar nu pas de effecten van ervaart. Welk moment is het hier, waarop de bijzondere omstandigheid heeft plaatsgevonden?

Toch kan een heel groot verschil in de bijtelling reden zijn om dit standpunt voor te leggen aan de Belastingdienst. Met name is het daarbij van belang dat je kunt onderbouwen dat je met de kennis van de wetswijziging een andere beslissing had genomen toen je de auto aanmerkte als ondernemingsvermogen.

Conclusie

Door de gewijzigde wetgeving rondom de bijtelling van de auto van de zaak worden nu de grote verschillen in heffing na de 60-maandentermijn zichtbaar. Niets doen kan het doorrijden met die auto’s onaantrekkelijk maken. Wat je kunt doen hangt af van je situatie: onderneem je in een BV of in een IB-onderneming, overweeg je toch al een nieuwe auto of heb je de middelen om naar een tweede auto te kijken? Ook kan het bij heel grote verschillen in de bijtelling zinvol zijn je situatie voor te leggen aan de Belastingdienst.

Vraag het Alfa

Loop je tegen een groot verschil in bijtelling aan en wil je weten wat voor jou de mogelijkheden zijn? Maak dan gebruik van de kennis van Alfa. We zijn je graag van dienst.

Tjard in 't Veld

Tjard in 't Veld

Fiscaal adviseur

088 2532129 | tintveld@alfa.nl


Meer over Tjard