Referenties

Al meer dan 75 jaar staat Alfa dicht bij de klant en zijn onderneming. We maken veel ups en soms ook downs van hen mee. Maar altijd staan we klaar met gedreven accountants en adviseurs die zich persoonlijk betrokken voelen bij de klant en alles in het werk stellen om van zijn of haar onderneming een succes te maken. Hoe we dat doen en waarom onze klanten dit waarderen, vertellen zij hieronder.

“Ik durf Alfa de portemonnee te geven”

Jan van Heerikhuize, klant bij Alfa sinds 1942

Voor 40 gulden aan eieren, 60 gulden aan graan en 240 gulden aan melk... Een specificatie van het eigen gebruik van boerenbedrijf C. van Heerikhuize in de jaarrekening in het oorlogsjaar 1942. Het bedrijf is hiermee klant van Alfa van het eerste uur! In die 75 jaar is Alfa geleidelijk meer voor het bedrijf gaan betekenen en doen. Waar er in het begin alleen het jaarwerk was, neemt Alfa nu veel meer uit handen.

Lees verder >>>

"Met Alfa heb je mensen om je heen die samenwerking zoeken"

Henny Blankestijn en Wim Jacobs van zorgboerderij Landrust, te Horssen

Sinds maart 2017 vangt Zorgboerderij Landrust in Horssen bij Nijmegen 24 uur per dag, 7 dagen per week bewoners op met een verstandelijke beperking. Al langere tijd daarvoor bood Landrust dagbesteding aan jongeren die na schooltijd extra begeleiding nodig hadden. Met de aankoop van de boerderij van de buren, konden Henny Blankestijn en Wim Jacobs de uitbreiding doen die laat zien dat kleinschaligheid hand in hand kan gaan met professionele zorg.

Lees verder >>>

"Alfa opereert heel flexibel, dat zijn wij als organisatie ook en dat matcht met elkaar"

Mireille Kinket, directeur Polymer Science Park

Het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle is een innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie. Bedrijven kunnen hier niet alleen terecht met kennisvragen, maar ze kunnen er onder meer ook testruimte huren, begeleiding of opleiding krijgen en gebruikmaken van de proeftuin recycling. Onder leiding van directeur Mireille Kinket groeide het PSP in een paar jaar tijd uit tot een netwerkorga­nisatie, die steeds meer bedrijven en kennispartners met elkaar verbindt. Mireille: “Dit wordt een heel positieve olievlek.”

Lees verder >>>

“Onze accountant moet ook een samenwerkingspartner zijn”

Michiel van Rennes en John van den Heuvel, eigenaar van Kinderopvangorganisatie Bzzzonder

Michiel van Rennes is, samen met John van den Heuvel, eigenaar van kinderopvangorganisatie Bzzzonder. Vanuit inmiddels 18 vestigingen (waaronder de Boshoeve) biedt Bzzzonder voor alle kinderen, ook met een (grote) zorgbehoefte kinderdagopvang, naschoolse opvang en gastouderbureaus aan. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en talenten van ieder kind en het samen kunnen spelen.

Lees verder >>>