Vastleggen van tijdelijke verhuur. Waarom is het noodzakelijk?

25-08-2020 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Het is een mooie investering of, zolang er nog geen definitieve bestemming voor de voormalige woning van vader moeder gevonden is, er kan op die manier compensatie van kosten plaatsvinden tijdens de leegstand. Bovendien zijn alle nadelen van leegstaand vastgoed ook meteen afgedekt. Zeker als de huurder een bekende is, legt men dit niet altijd vast. Wat zijn de gevaren die hier in schuilen?

Permanent of tijdelijk verhuren

Allereerst is het goed om te bedenken of de woning tijdelijk of voor onbeperkte duur verhuurd wordt. Hierover zijn namelijk verschillende dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen in de wet.

Ook al ben je het er samen over eens; van deze bepalingen kan je niet afwijken. Met name bij permanente verhuur leggen deze wettelijke regels aanzienlijke verplichtingen op aan de verhuurder. Denk hierbij aan beperkte opzeggingsgronden en vergoedingen waar de huurder recht op heeft als deze de woning toch moet verlaten.

Er kunnen allerlei redenen zijn om een woning slechts tijdelijk te verhuren. Op die manier voorkom je dat je huurder vergaande huur- en ontruimingsbescherming geniet.

Aandachtspunten voor (tijdelijke) huur

Op het moment dat je samen tijdelijke verhuur van woonruimte overeenkomt, is het belangrijk dit met elkaar vast te leggen. Met name de einddatum en de duur van de overeenkomst zijn hierbij van essentieel belang.

Tijdelijke huur moet namelijk echt tijdelijk en van beperkte duur zijn. De einddatum bepaalt wanneer je als verhuurder moet aankondigen dat de huur eindigt. Ondanks dat dit dus al bij aanvang in de huurovereenkomst is vastgelegd. Het is noodzakelijk deze aankondiging op tijd en schriftelijk (aangetekend) te doen. Gebeurt dit niet, dan verstrijkt er een fatale termijn.

Uiteraard leg je in de overeenkomst ook allerlei andere belangrijke zaken vast, zoals afspraken over de betaling en het uitblijven daarvan en verantwoordelijkheden die voor de huurder of juist de verhuurder komen.

Ontbreken van aantoonbare duidelijke afspraken

Als je huurder niet voor de einddatum van de tijdelijke huurovereenkomst vertrekt –ook al is er geen toestemming van de verhuurder-  dan is het contract daarmee een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden. Gevolg is dat de huurder volledige huur- en ontruimingsbescherming krijgt en je als verhuurder slechts in een beperkt aantal situaties nog succesvol de huurovereenkomst kunt (laten) ontbinden. Financiële compensatie voor de vervangende woonruimte van de huurder is dan ook huiswerk geworden van de verhuurder. De huurder krijgt vaak ook nog een zakcentje mee.

Als verhuurder moet je in geval van tijdelijke verhuur kunnen aantonen dat de verhuur inderdaad binnen het speelveld en dus de wettelijke regels van tijdelijke verhuur heeft plaatsgevonden én dat je tijdig hebt aangekondigd dat de huur zou eindigen. Alleen door beide zaken schriftelijk vast te leggen en te laten ondertekenen kun je dit aantonen als het er op aankomt.

Heb jij woonruimte in de verhuur die je graag tijdelijk wil houden? Vraag één van onze adviseurs om advies.

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke