Banner

Toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling en andere schenkingen

9 november 2021 | Door:  Monique Bieleman

De discussie inzake de mogelijke afschaffing of beperking van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) is weer opgelaaid door het ambtelijke Bouwstenen-rapport van 2020. In hoeverre zal de politiek een einde maken aan de regeling of deze inderdaad beperken? En in hoeverre heeft dit invloed op uw geplande bedrijfsopvolging?

Het afschaffen of inperken van de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling zal vergaande effecten hebben voor familiebedrijven. Of het ook daadwerkelijk zo ver gaat komen is maar zeer de vraag. Er zijn ook moties uit de 2e Kamer die juist wijzen op versoepeling van de voorwaarden. Het is aan de politiek om uit te maken hoe dit verder gaat.

Indien gewenst en mogelijk kun je natuurlijk voorsorteren door de reeds geplande overdracht af te ronden of versneld in gang te zetten. Ook een gedeeltelijke overdracht van vermogen tijdens de looptijd van een samenwerking is mogelijk en vooruitlopend op toekomstige acties zou je de potentiële opvolgers in ieder geval kunnen laten toetreden tot jouw bedrijf of op de loonlijst zetten.

Jaarlijkse schenkingen

Daarnaast kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van reguliere schenkingen en vrijstellingen. Voor 2021 is de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkingen aan kinderen € 6.604. Maar ook een schenking aan kleinkinderen is een voordeliger opties. Dit kan desgewenst ook onder voorwaarden. De vrijstelling bedraagt dit jaar € 3.244 per kleinkind.

Let op: In het kader van de corona-crisis zijn de vrijstellingen voor 2021 eenmalig verhoogd met € 1.000. Vanaf 1 januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer met € 1.000 verlaagd. Hierdoor kan het voordelig zijn om nog dit jaar een bedrag te schenken en zo nog gebruik te maken van deze eenmalige verhoging.

Eigen woning schenking

Ook inzake de woningschenkvrijstelling is onrust met betrekking tot het voortbestaan van de vrijstelling. De gewenste effecten lijken niet te zijn opgetreden en afschaffen door het volgende kabinet zou prima aan de orde kunnen zijn.

Mocht je nu toch reeds gebruik willen maken in 2021 van deze schenking, maar lukt het voor jouw kind nog niet om op zo’n korte termijn een eigen woning te bemachtigen, dan kun je desgewenst toch al gebruik maken van de schenking. Je dient dan onherroepelijk de schenking voor de eigen woning te doen, waarbij jouw kind dan nog twee kalenderjaren de mogelijkheid heeft om deze eigen woning ook te bemachtigen en de schenking hiervoor te gebruiken. Als dat niet lukt zal de schenking moeten worden ontbonden of zal alsnog de reguliere 10% schenkbelasting verschuldigd zijn. Dit geldt ook voor het kind dat binnenkort 40 jaar wordt, waarbij de leeftijdsgrensgeldt op het moment van schenking en niet op het moment van aanwending van het geld.

Vraag het Alfa

Wil je in 2021 nog een schenking doen, of de schenking van 2022 alvast regelen? Neem contact met mij op en ik help je graag verder. 

Monique Bieleman

Monique Bieleman

Senior Fiscaal adviseur

088 2532750 | mbieleman@alfa.nl


Meer over Monique