Banner

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

22 december 2021 | Door:  Marloes ter Woerds

Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 is het voor agrarische ondernemers mogelijk om subsidie aan te vragen uit het Economisch Herstelfonds voor landbouwers (EHF). Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers met als doel economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na uitbraak van de coronacrisis. Voor de investeringsregeling is in Nederland een budget beschikbaar van 35,5 miljoen euro (7,1 miljoen euro per investeringscategorie). 

Wat komt er in aanmerking voor de EHF-subsidie?

De subsidie zet in op een duurzaam economisch herstel door het stimuleren van investeringen op het gebied van: 

De exacte lijst met investeringen vind je hier. Een aanvraag voor subsidie kan voor maximaal twee nieuwe investeringen worden gedaan. De aanvragen worden na sluiting van de openstellingsperiode gerangschikt op basis van punten. Goedgekeurde aanvragen met de meeste punten komen het eerst voor uitbetaling in aanmerking. 

De hoogte van de EHF-subsidie 

Voor de investeringen die in aanmerking komen voor de EHF-subsidie is het mogelijk om 60% subsidie te krijgen. Jonge landbouwers (40 jaar of jonger op het moment van aanvragen) krijgen 75% subsidie. Dit is een eenmalig, zeer hoog subsidiepercentage. Om in aanmerking te komen moet er minimaal €25.000 euro subsidie worden ontvangen. De maximale te ontvangen subsidie is €150.000. Voor enkele investeringscategorieën is een eenheidsprijs vastgesteld. Deze investeringen hoeven niet aan het minimale subsidiebedrag te voldoen. Een voorbeeld hiervan is een ecoploeg met 7 scharen waar een vast subsidiebedrag van €19.350 voor is vastgesteld.  

Aanvragen 

Bij een aanvraag tot subsidie moet een offerte worden meegestuurd. Het is van belang dat er op het moment van aanvragen nog geen opdracht is verstrekt of verplichtingen zijn aangegaan. In het geval van een jonge landbouwer moet ook de maatschapsakte worden meegestuurd.  

Denk je erover om te gaan investeren in één van de investeringen op de lijst? Neem dan contact op met Alfa! 

Marloes ter Woerds

Marloes ter Woerds

Bedrijfskundig adviseur

088 2531253 | mterwoerds@alfa.nl


Meer over Marloes