Subsidie hernieuwbare energie & energiebesparing

6 maart 2019

Tot en met 1 april aanstaande staat de (Overijsselse) subsidieregeling hernieuwbare energie en energiebesparing open.

Binnen deze regeling zijn investeringen gericht op hernieuwbare energie of energiebesparing subsidiabel tot 30%.

We wijzen je graag op deze regeling, omdat deze wellicht kansen biedt wanneer je van plan bent om te investeren in hernieuwbare energie of energiebesparing.

Binnen de genoemde regeling zijn de volgende investeringen subsidiabel:

1. Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen, welke in de energielijst 2019 van RVO staan genoemd onder categorie A.
*    Binnen deze investeringscategorie gelden aanvullende voorwaarden voor het gebouw op het gebied van energieprestatie.
2.  Technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen, genoemd in de energielijst 2019 van RVO onder categorie B.
3.  Technische voorzieningen voor hernieuwbare energie uit zon, wind, water, bodem of biomassa.
 
Uit bovenstaande categorieën zijn er verschillende investeringen die voor jou wellicht interessant kunnen zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een energiezuinige koel- of vriesinstallatie, HR-glas, een warmtepomp of een besparingssysteem voor verlichting.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen energiebesparende investeringen die niet op de energielijst staan, maar wel energiebesparing opleveren, ook subsidiabel zijn!
De genoemde subsidieregeling betreft een TENDER-subsidie. Dit betekent dat alle aanvragen na sluitingstermijn een ‘score’ krijgen op basis van de subsidiabele investering.
De aanvragen met de hoogste ‘score’ komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Zie hieronder de link naar ‘Energielijst 2019’:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/12/116465_EIA_Energielijst_2019.pdf
 
Zie hieronder de link naar de subsidieregeling:
http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@L1)/hernieuwbare-energie/
 
Ben je van plan om te investeren in energiebesparing of hernieuwbare energie en benieuwd of de geplande investering voldoet aan de voorwaarden voor eventuele subsidie?
Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. We denken hierin graag met je mee.