Schenkingen in 2020 en 2021

14-12-2020 | Door:  Monique Bieleman

Aan het einde van het jaar wordt vaak gekeken of een schenking aan de kinderen nog gewenst is. Het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken gaat volgend jaar eenmalig met € 1.000 omhoog.

De normale tarieven

Voor de schenk- en erfbelasting zijn normaal gesproken de tarieven gelijk.  Er gelden alleen andere vrijstellingen. Door het doen van schenkingen kan niet alleen moreel een goed gevoel worden behaald, maar kan ook bespaard worden op het uiteindelijk te betalen tarief. Dit kan niet alleen door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen, maar eventueel ook door toepassing van het laagste tarief, ter voorkoming van het hoogste tarief.

De jaarlijkse vrijstellingen

Elk jaar is een bepaald bedrag vrijgesteld van belasting. In 2020 kan € 5.515 belastingvrij aan de kinderen (ook pleegkinderen) worden geschonken. Het vrijgestelde bedrag voor een schenking aan de kinderen in 2021 bedraagt € 6.604 (incl. € 1.000 euro extra).
De vrijgestelde bedragen voor andere personen dan kinderen zijn € 2.208 in 2020
en € 3.244 in 2021. 
 
Let op: de verhoging van de belastingvrije schenking geldt alleen voor het jaar 2021, vanaf 2022 verdwijnt de extra € 1.000 belastingvrije schenking weer. 
 

De eenmalige vrijstellingen 

Naast de jaarlijkse vrijstelling bestaan er ook eenmalige vrijstellingen. De reguliere eenmalig verhoogde vrijstelling geldt tussen ouders en kinderen, zolang het kind op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. 
 
Als het kind zelf beslist over het bestedingsdoel geldt er een eenmalig een verhoging van de vrijstelling tot € 26.457 (2020). Indien het bedrag is bestemd voor de betaling van kosten van een dure studie of opleiding mag de vrijstelling eenmalig worden verhoogd tot € 55.114 (2020).
 

De eigenwoning vrijstelling 

Onder de eenmalig verhoogde vrijstellingen valt ook de schenking ten behoeve van de eigen woning. Dit houdt in dat er een schenking mag worden gedaan van € 103.643 (2020), die wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing of aflossing van de hypotheek van de eigen woning. Voorwaarde hiervoor is ook dat de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. Het hoeft niet per se een eigen kind te zijn. Desgewenst kan het ook aan een ander worden geschonken. 

 

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Indien er sprake is van een bedrijfsopvolging, is het gunstig om te bekijken of gebruik kan worden gemaakt van de BOR. Als er bedrijfsvermogen of aandelen worden geschonken, is allereerst het verschil tussen de liquidatiewaarde van het bedrijf en de ‘going concern’-waarde van het bedrijf vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling van € 1.102.209 (objectieve onderneming) in 2020. Voor het meerdere geldt
83% vrijstelling over het bedrag waar belasting over dient te worden betaald.
 
Er zijn wel voorwaarden aan de BOR verbonden. De belangrijkste voorwaarden:
 
1. Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn. Beleggingen vallen niet onder deze regeling;
 
2. De vorige eigenaar moet minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf. Als de overdracht plaatsvindt door overlijden, dan is dit 1 jaar.
 
3. De onderneming mag niet stoppen vlak na de overname. De opvolger moet minstens 5 jaar nagenoeg ongewijzigd doorgaan met de activiteiten van het bedrijf. 
 

Vraag het Alfa

Wil je in 2020 nog een schenking doen, of de schenking van 2021 alvast regelen? Neem contact met mij op en ik help je graag verder. Contact opnemen kan via 088-2532760
of mbieleman@alfa.nl
       
       
       

 

 

 

 

 

Monique Bieleman

Monique Bieleman

Senior Fiscaal adviseur

088 2532750 | mbieleman@alfa.nl


Meer over Monique