Banner

'Richt bij meer dan 150.000 winst een BV op'

11 juli 2018 | Door:  Monique Bieleman

Voor pluimveehouders met meer dan 150.000 winst uit hun onderneming per persoon kan het interessant zijn om een besloten vennootschap, ofwel een BV, op te richten omdat ze dan minder belasting betalen dan als eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (VOF).

Dat adviseert Monique Bieleman, fiscaal adviseur van Alfa Accountant en Adviseurs Twente-Salland. Bieleman vertelde onlangs tijdens een bijeenkomst voor pluimveehouders van Alfa en ABN Amro in Hardenberg (OV). „150.000 euro is ongeveer het omslagpunt. Wanneer de winst lager is dan 150.000 euro is het oprichten van een BV belastingtechnisch niet interessant.”

Door de toegenomen schaalgrootte nam het aantal BV’s in de pluimvee- en varkenshouderij de afgelopen jaren toe. „Momenteel is er meer vraag van klanten in de agrarische sector voor een BV-oprichting”, zegt Bieleman.

„Voor bedrijven met veel landbouwgrond, zoals rundvee- en akkerbouwbedrijven is het oprichten van een BV minder interessant. Een BV krijgt, in tegenstelling tot een eenmanszaak, maatschap of VOF, niet een volledige vrijstelling op de landbouwgrond, doordat de aanmerkelijk belang (ab)-heffing belast is. Daardoor loopt de ondernemer een risico bij waardestijging van de landbouwgrond, hetgeen anders volledig vrijgesteld zou zijn geweest.”

Privévermogen blijft onaangetast

In een BV is een ondernemer niet met zijn privévermogen aansprakelijk bij een faillissement. „Wanneer een eenmanszaak, maatschap of VOF failliet gaat, is een pluimveehouder al zijn privévermogen kwijt, dus ook zijn woning. In een BV blijft in principe zijn privévermogen onaangetast. Wanneer een woning geen onderdeel uitmaakt van de BV maar privébezit is, kan de pluimveehouder deze behouden. Wanneer het een woning op het erf betreft, verhuizen pluimveehouders meestal wel omdat de nieuwe eigenaar de woning ook graag wil kopen, maar blijft er wel privévermogen daarvoor beschikbaar.”

Dat het privévermogen onaangetast blijft bij een faillissement kan voor pluimveehouders een argument zijn om een BV op te richten, zeker gezien de aansprakelijkheidsrisico’s en de marktwerking, zegt Bieleman.

Een nadeel van een BV kan zijn dat een ondernemer ieder jaar een vereenvoudigde balans naar de Kamer van Koophandel moet sturen. Daar kan iedereen deze gegevens opvragen en daardoor inzicht krijgen in de financiële situatie van de BV. „Bij pluimveebedrijven gaat dit om het begin- en eindsaldo van het eigen vermogen. Het verschil is vaak de winst of verlies in dat jaar” licht Bieleman toe. „Sommige pluimveehouders willen echter niet dat onbekenden inzicht krijgen in hun financiële situatie en richten daarom geen BV op.”

‘Overleg met je accountant’

Het oprichten van een BV is niet binnen een dag te regelen. „Om een BV op te richten moet een ondernemer naar de notaris en de Kamer van Koophandel. Ook kost het ons als accountant tijd om een BV op te richten. Het oprichten van een BV-stuctuur kan een pluimveehouder circa 10.000 euro kosten. De accountantskosten bij een BV zijn vaak wat hoger dan van een eenmanszaak, maatschap of VOF. Dat ligt ook aan de omvang van de structuur. Een BV kent voor- en nadelen. Overleg goed met je accountant of het interessant is een BV op te richten”, adviseert Bieleman.


Tekst: Tom Schotman
Beeld: Ellen Meinen
Bron: Pluimveeweb
 

Monique Bieleman

Monique Bieleman

Senior Fiscaal adviseur

088 2532750 | mbieleman@alfa.nl


Meer over Monique