Banner

Ondernemer in beeld: Loon en Grondverzetbedrijf Koonstra

28 augustus 2019 | Door:  Wim Kappers

"Met investeringen willen we meerwaarde behalen in loonwerk"

Loonwerk in de agrarische sector: het is tegenwoordig wel iets meer dan rondjes rijden op een trekker. Tenminste, bij Loon- en Grondverzetbedrijf Koonstra. Precisielandbouw heeft z’n intrede gedaan bij het bedrijf in Vinkenbuurt. Harry en Anita Koonstra investeren bewust in innovatie. “We willen ons onderscheiden van het traditionele agrarische loonbedrijf.”
 
Een tropische zomerdag. Druk? Harry: “Het kan variëren in de zomer, maar nu valt het mee. Dat heeft te maken met de droogte. De gewassen groeien niet hard, we hoeven ook geen gras te maaien of bij te houden. Dat beïnvloedt natuurlijk ons werk. Maar het is ook vakantieperiode, we werken met een halve bezetting. Dan heb je het met de mensen die je overhoudt toch gewoon druk.”
Tachtig, negentig procent van het werk is agrarisch. Harry werd in 2009 de bedrijfsopvolger samen met echtgenote Anita.
 

Machine op rupsbanden


Van jongs af aan was Harry vooral geïnteresseerd in de technische kant. “Ik werkte in eerste instantie bij een mechanisatiebedrijf, ik heb een monteursopleiding gevolgd. Toen duidelijk werd dat ik verder zou gaan met het bedrijf heb ik allerlei cursussen gevolgd, van boekhouding tot  bedrijfskunde. Nog altijd heb ik wel met de techniek te maken. Er zijn machines die we zelf maken of aanpassen. Zo hebben we een machine ontwikkeld om mais te oogsten onder slechte omstandigheden. Als je een heel nat najaar hebt, kun je eigenlijk niet met de trekker over het land. Dan trek je diepe sporen in het land en dat kan structuurschade tot gevolg hebben. Daarom hebben wij in eigen beheer een rupsvoertuig geheel aangepast en om gebouwd. Dat voertuig laat het land netjes achter. Het is wel iets duurder, maar een steeds  grotere groep klanten heeft het ervoor over. Dat soort investeringen doet niet iedereen. Voor ons is het een manier om ons te onderscheiden van het traditionele agrarische loonbedrijf.”
 

Precisielandbouw


Om dezelfde reden legde Koonstra zich toe op precisielandbouw. “Er kwam een machine op de markt die  de bodem scant en vijf waarden exact per vierkante meter in kaart brengt, zoals de pH, het organische stofgehalte, de elektrische geleidbaarheid op twee verschillende diepten en de hoogte van het perceel.  Deze waarden worden door de machine vastgelegd in combinatie met de gps-coördinaten. Op een perceelkaart krijg je dan een visuele weergave van de bodemkwaliteit van je perceel te zien. Die machine hebben we gekocht. Er zijn ook opbrengstkaarten, waarop je kunt zien hoeveel je produceert op een bepaald stuk. Als je die twee kaarten op elkaar legt, ga je verbanden zien. En dan kun je het land plaatsspecifiek gaan behandelen, bemesten of egaliseren bijvoorbeeld.”
 

Vlakke en egale groei


Door het inzetten van precisielandbouw kan er worden bespaard op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, arbeid en meststoffen. Ook wordt de grond beter en efficiënter benut. Harry: “Het is ons doel om een perceel zo te behandelen dat een vlakke en egale gewasgroei en ontwikkeling wordt bewerkstelligd, zodat het gehele perceel op hetzelfde moment het ideale oogsttijdstip heeft. Als je aardappels teelt wil je in één keer de hele oogst rooien, en niet eerst de ene helft die verder is.”
 

Prijskaartje


Aan de focus op innovatie hangt wel een prijskaartje. “Ja, het zijn redelijke investeringen. Maar loonwerk is heel sterk aan concurrentie onderhevig. Er zijn veel startende bedrijven en stopt er eentje, dan gaan er weer twee, drie verder. Of je ziet dat een boer met een trekker denkt: kom, ik ga ook maar eens wat loonwerk erbij doen. Daarmee staat het rendement in het loonwerk constant onder druk. Met investeringen als deze willen we meerwaarde behalen.”
Het simpelweg rondjes rijden met een trekker is daarmee verleden tijd, constateert hij. “Het vraagt een bepaalde kunde van de jongens. Het lijkt wel eenvoudig, rondrijden op een trekker, maar er komt veel meer bij kijken. Je moet ook de klanten kunnen adviseren en je verhaal kunnen verkopen.”
 

Proactieve houding Alfa


Met onderhand achttien medewerkers in dienst is het management ook voor Harry en Anita een hele taak geworden. Nuchter: “In het hoogseizoen kun je het wel verdienen. De kunst is om het zo te doen dat je ook in de slappe periode wat verdient, zodat je aan het eind van het jaar wat overhoudt.”
Voor de financiën is Alfa stand-by. “Bij de bedrijfsovername van de boerderij van mijn ouders en het loonbedrijf had Alfa ons naar tevredenheid begeleid, met een heel proactieve houding. Toch kwamen we eerst nog bij een andere boekhouder terecht. Dat liep niet helemaal goed en we zijn alsnog naar Alfa gegaan. Je betaalt bij Alfa misschien ietsje meer, maar het gaat hartstikke goed. Wim Kappers is er onze contactpersoon. Twee, drie jaar geleden moesten we een plan voor een financiering indienen bij de bank. Je weet dat banken weleens moeilijk doen. Hij schreef het plan en een paar weken later was die financiering rond. Wim snapt waar het bij ons om gaat. Hij denkt goed met ons mee. Je kunt merken dat de agrarische sector een specialisatie van Alfa is.”