Investeringsaftrek in 2020? Het kan nog!

23-12-2020 | Door:  Alper Tamer

Het jaar is bijna om. De feestdagen staan voor de deur. Indien je als ondernemer nog investeringsplannen hebt, is actie nodig! Door te investeren in bedrijfsmiddelen kan enerzijds investeringsaftrek, en anderzijds wellicht ook de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) worden verkregen.

Investeringsaftrek

Bij een investering in bedrijfsmiddelen kan een deel van het investeringsbedrag ten laste van de winst worden gebracht. Investeringsaftrek kan de vorm hebben van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.  
 

In 2020 kan van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gebruik worden gemaakt als er een bedrag tussen € 2.401 ,- en € 323.544,- is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. De hoogte van de KIA is afhankelijk van de hoogte van de investeringen.

De KIA wordt lager naarmate het investeringsbedrag toeneemt. Het kan fiscaal voordelig zijn om enkele investeringen over het jaar heen te tillen om zo de KIA te optimaliseren.
 
Ook was er tot voor kort discussie over de berekeningswijze van de KIA. Inmiddels is bekend dat de KIA per onderneming geldt en per onderneming wordt berekend. 
Omdat de KIA per onderneming wordt berekend, kan het lonen om een bestaande onderneming die meerdere activiteiten drijft, te splitsen in meerdere separate ondernemingen. Ook buitenvennootschappelijk investeren kan interessant zijn, omdat de investering dan alleen bij deze vennoot meetelt.
 

Voor de KIA is het tijdstip van het nemen van de beslissing om te investeren bepalend. Het ondertekenen van een offerte en het in gebruik nemen van het bedrijfsmiddel is voldoende om de KIA nog in 2020 te claimen. Wel moet een aanbetaling van het bedrag van de KIA hebben plaatsgevonden in 2020, om ook nog aftrek in dit fiscale jaar te krijgen.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De overheid heeft door de uitbraak van het coronavirus ook de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in het leven geroepen. Deze regeling is tijdelijk van aard.
Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en er wordt voorwaarden aan de voorwaarden, wordt een korting verleend op de verschuldigde loonbelasting. Bij investeringen tot € 5 miljoen bedraagt de korting 3,9%. Daarboven bedraagt de korting 1,8%. De korting kan worden verrekend met de af te dragen loonheffingen. U moet wel personeel op de loonlijst hebben om er gebruik van te kunnen maken.

Om de regeling te kunnen toepassen moet er onder meer een geïnvesteerd zijn in een nieuw bedrijfsmiddel ná 1 oktober 2020. De regeling duurt voort tot 31 december 2022. Investeringen welke in 2021 en 2022 worden gedaan tellen ook mee voor de regeling. Het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd moet wel uiterlijk in 2022 volledig zijn betaald.

Bij investeringsplannen kan het fiscaal lonen om deze in 2020 nog te formaliseren. Door dit jaar nog te gaan investeren kunt u in het 2020 aanspraak maken op de KIA en mogelijk ook op de BIK.

Mocht u meer willen weten over de investeringsaftrek (KIA) en de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), dan kunt u contact opnemen met ons team fiscaal.

Wij denken graag met u mee! Alper Tamer atamer@alfa.nl of nijverdal@alfa.nl

Alper  Tamer

Alper Tamer

Fiscaal adviseur

088 2532792 | atamer@alfa.nl


Meer over Alper