Banner

Een potentiële investeerder in je recreatiebedrijf - wat nu?

1 oktober 2019 | Door:  Herma Brinkhuis

Het gaat momenteel erg goed in de Nederlandse recreatiesector. Mede door het mooie weer in 2018 en 2019 zijn campings weer onverminderd populair en profiteren ook andere ondernemingen in de vrijetijdsector. Die groei heeft de interesse gewekt van buitenlandse investeerders, vooral uit Frankrijk. Wat te doen als er een potentiële investeerder in je recreatiebedrijf op de stoep staat?

Een trend is dat buitenlandse recreanten onze Nederlandse campings graag aandoen. Sinds de crisis is het aantal internationale gasten jaarlijks gestegen. Vooral in onze buurlanden Duitsland en België zijn Nederlandse recreatiebedrijven enorm populair. Het zijn juist deze buitenlandse gasten die graag van luxe faciliteiten op de camping gebruik willen maken, iets waar zij uiteraard ook een meerprijs voor willen betalen. Juist in tijden van economische voorspoed heeft dit ervoor gezorgd dat het toerisme in Nederland flink is toegenomen.

Investeringen

De hogere bezoekersaantallen en de daarmee gepaard gaande stijging van de omzet maken het voor veel campings aantrekkelijker om (grote) investeringen te doen. Ook de trend dat recreanten van tegenwoordig meer luxe van een camping vragen maakt gerichte investeringen interessant. Zonder deze investeringen wordt het voortbestaan van de markt bedreigd.

Investeringssubsidies

Er zijn diverse investeringssubsidies die hierbij een steuntje in de rug kunnen geven, zoals energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Verder zou de opbrengst van de toeristenbelasting vanuit de gemeente kunnen worden aangewend voor de sector. De toeristenbelasting is de afgelopen jaren in de meeste gemeentes verhoogd. Onduidelijk is in hoeverre de sector hiervan profiteert.

Toerisme is een belangrijke groeisector voor de economie. De provincies willen het bezoek stimuleren en kennen voor diverse initiatieven subsidies toe. Deze regelingen verschillen echter per provincie; daardoor blijft dit maatwerk.

Binnenlandse overname (in de familie) of  wachten op de buitenlandse investeerders

De gunstige ontwikkelingen in ons land hebben ook buitenlandse investeerders bereikt. Vooral vanuit bijvoorbeeld Frankrijk merken we dat er veel interesse is voor Nederlandse recreatiebedrijven. Het zijn vaak de bestaande ketens die actief zijn in Frankrijk en uitbreidingsmogelijkheden zoeken buiten de landsgrenzen. De Nederlandse markt is interessant voor deze buitenlandse investeerders vanwege het hoge besteedbare inkomen en de relatief grote hoeveelheid vakantiedagen van recreanten in Nederland. Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden voor bestaande campings in Nederland, maar tegelijkertijd kan het de sector en de onderlinge verhoudingen veranderen. Dat is omdat investeerders andere eisen stellen aan een bedrijf dan familie. Familie wil het bedrijf behouden, terwijl investeerders continue rendement willen zien.

Tijdig maatregelen nemen

Stel dat het de bedoeling is dat de onderneming in de toekomst wordt overgedragen aan de kinderen. Dan is het van belang om tijdig fiscale maatregelen te nemen, maar ook maatregelen voor wat betreft de overdracht van de bedrijfsvoering. Zo is het bijvoorbeeld raadzaam om de kinderen op de loonlijst van de onderneming te zetten, uiteraard voor zover zij werkzaamheden voor de onderneming verrichten. Ook is het mogelijk om de kinderen tijdig op te nemen in een samenwerkingsverband. Veelal geldt hiervoor een minimale periode van drie jaar. Tijdig maatregelen nemen is belangrijk om klaar te zijn voor de toekomst.

Als een onderneming geen bedrijfsopvolgers heeft en de eigenaren op termijn de onderneming willen overdragen, is de buitenlandse investeerder wellicht een kans. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld een juiste juridische en fiscale structuur.

Hou de fiscus buiten de deur

Door gebruik te maken van een structuur met meerdere besloten vennootschappen (holding, vastgoed- en werkmaatschappij) kun je de verkregen opbrengst in bepaalde situaties belastingvrij innen, door de werking van de deelnemingsvrijstelling. Het tijdig tot stand brengen van zo’n structuur is daarbij wel een vereiste. Veelal adviseren wij zo’n structuur fiscaal geruisloos tot stand te brengen, zonder dat de fiscus aan bod komt.

Schakel Alfa in

Aan het creëren van een dergelijke structuur zijn echter wel termijnen verbonden. Het is daarom van belang tijdig te schakelen om klaar te zijn voor de toekomst. Wil je hierover meer weten, dan kun je gerust contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Wellicht ontmoeten we elkaar op de Recreatiebeurs in Hardenberg op 26, 27 en 28 november.

Herma Brinkhuis

Herma Brinkhuis

Senior fiscaal adviseur

088 2532803 | hbrinkhuis@alfa.nl


Meer over Herma