Zijn cijfers saai? Misschien vindt u van wel. Maar cijfers zijn veel meer dan belastingaangiften, jaarrekeningen en publicatieverplichtingen. U kunt veel leren van cijfers. Met tussentijdse cijfers kunt u beter sturen op bijvoorbeeld liquiditeiten, kosten en investeringen. Ik fungeer graag als uw sparringpartner om zo een bijdrage te leveren aan de (juiste) koers van uw organisatie.

Naast het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen kan ik u ook goed helpen bij controles van subsidieverantwoordingen. Ook bij controles van de in de Zorg gerelateerde verantwoordingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Wet Normering Topinkomens (WNT).

Daarnaast heb ik veel ervaring met stichtingen en verenigingen. Kenmerkend hierbij is vaak ook de lagere organisatiegraad omdat er veel wordt gewerkt met vrijwilligers. Dit vergt een pragmatische aanpak en is een extra uitdaging om de interne organisatie goed op de rails te krijgen. Ook gelden hier vaak weer andere verslaggevings- en verantwoordingsverplichtingen.

Tenslotte steun ik vanuit Alfa de hulporganisatie ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten (www.zoa.nl). Als vrijwilliger ga ik mee om te helpen bij de uitvoering van diverse financiële controles. Het is zinvol én leuk om ook op die manier mijn kennis met anderen te delen.

 


Recente artikelen van Albert

Professioneel buiten spelen, al 25 jaar het terrein van Van Ee Buitenspeelgoed

Professioneel buiten spelen, al 25 jaar het terrein van Van Ee Buitenspeelgoed

17 januari 2018

Een jaar of 25 geleden laste Albert van Ee weleens een schommel in elkaar voor familie en vrienden. Ondertussen heeft die hobby serieuze vormen aangenomen. Met Van Ee Buitenspeelgoed staat er in Kootwijkerbroek een bedrijf met een grote bekendheid. Het geheim van het succes is simpel, zegt mede-eigenaar Hans van Leersum: “We selecteren uitsluitend op kwaliteit.”