Zijn cijfers saai? Misschien vindt u van wel. Maar cijfers zijn veel meer dan belastingaangiften, jaarrekeningen en publicatieverplichtingen. U kunt veel leren van cijfers. Met tussentijdse cijfers kunt u beter sturen op bijvoorbeeld liquiditeiten, kosten en investeringen. Het is leuk om met u als ondernemer daarover te sparren.

En natuurlijk help ik u graag bij het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen. En bij controles van uw subsidieverantwoording. En controles van de in de Zorg gerelateerde verantwoordingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Wet Normering Topinkomens (WNT).

Voor stichtingen en verenigingen gelden vaak weer andere verslaggevings- en verantwoordingsverplichtingen. Baten en lasten worden op een andere manier gepresenteerd dan bij een commerciële organisatie. En dan nog de bestemmingsreserves en -fondsen.

Daarnaast steun ik vanuit Alfa de hulporganisatie ZOA (www.zoa.nl) en ga als vrijwilliger mee bij het helpen van bijvoorbeeld de internal audits. Het is leuk om ook op die manier mijn kennis met anderen te mogen delen.


Recente artikelen van Albert

Professioneel buiten spelen, al 25 jaar het terrein van Van Ee Buitenspeelgoed

Professioneel buiten spelen, al 25 jaar het terrein van Van Ee Buitenspeelgoed

17 januari 2018

Een jaar of 25 geleden laste Albert van Ee weleens een schommel in elkaar voor familie en vrienden. Ondertussen heeft die hobby serieuze vormen aangenomen. Met Van Ee Buitenspeelgoed staat er in Kootwijkerbroek een bedrijf met een grote bekendheid. Het geheim van het succes is simpel, zegt mede-eigenaar Hans van Leersum: “We selecteren uitsluitend op kwaliteit.”