Banner

Ton Kock, de relatiemanager die duurzaamheid bespreekbaar wil maken

16 februari 2021 | Door:  Ton Kock

Je accountant vragen hoe je duurzamer kunt ondernemen? Ja zeker, want Alfa is meer dan alleen maar accountant. Als adviseur nemen we ondernemingen steeds meer mee richting een ‘groene’ bedrijfsvoering. Binnen Alfa Holland Midden is Ton Kock een van de pleitbezorgers van de nieuwe economie. “Je ziet heel veel ondernemers die ermee bezig zijn. Maar niet alles wordt naar buiten gebracht.” 

Relatiemanager is officieel de functie van Ton. In zijn rol brengt hij het onderwerp duurzaamheid regelmatig ter sprake bij zijn klanten. “Als ik bij een klant ben, ben ik altijd nieuwsgierig naar de bedrijfsvoering. Je maakt een rondje door het bedrijf. Dan zie je dingen. En dan vraag je dit of dat. Dan kom je al gauw op het onderwerp uit”, legt hij zijn ‘strategie’ uit. Van huis uit is hij ervan overtuigd dat het anders moet. “We hebben veel gereisd en veel gezien. In landen als Ecuador en Kenia hebben we jarenlang gewoond. Dan zie je de bergen plastic, de ongelijkheid, de uitbuiting. Dat raakte ons. En als je dat dan kunt combineren met je werk…”

Hetzelfde blijven doen

Dat werk deed hij eerst voor eigen rekening en risico, met z’n adviesbureau. Het kwam tot een contact met Alfa. “Ik wilde me meer gaan concentreren op de ontwikkeling van duurzame activiteiten, niet op de uitvoering. De duurzame insteek van Alfa sprak mij aan. Doorslaggevend was dat ik voor Alfa hetzelfde kon blijven doen als ik deed.”

Niet geforceerd

Dat ‘hetzelfde doen’ is ondernemers bijstaan die de transitie naar een verantwoorde bedrijfsvoering willen maken. Ton: “Ik wil duurzaamheid bespreekbaar maken, maar nooit op een geforceerde manier. Ondernemers zijn er al bewust mee bezig. Deels omdat ze moeten, omdat het bij aanbestedingen wordt gevraagd of omdat andere partijen het belangrijk vinden. In 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Een stad als Utrecht wil het al in 2030. Ik zie veel ondernemers investeren in zonnepanelen, ze sponsoren stichtingen of ze schakelen mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wordt alleen niet altijd naar buiten gebracht.”

Partijen bij elkaar brengen

Het is het ‘laaghangend fruit’ in de duurzame boomgaard, zegt Ton. De echte bedrijfsvoering een meer future-proof koers geven is een tweede. “Die gesprekken voeren we steeds meer. Bij Alfa weten we niet alles. Maar we kunnen wel partijen bij elkaar brengen en hen ondersteunen, als een spin in het web. We brengen duurzame initiatieven naar buiten op onze website. Het woord ‘olievlek’ is een beetje ongelukkig in dit verband, maar zo verspreidt het zich wel”, lacht hij.

Alfa: B Corp

Ook Alfa zelf is het ernst met duurzame maatregelen. We zijn B Corp, een internationale status die richting geeft aan het mvo-beleid met strenge regels en richtlijnen. Ook op lokaal niveau, in IJsselstein, doet Alfa mee. “Bijvoorbeeld door de koffie op kantoor rechtstreeks te betrekken van de boeren in Colombia en Rwanda. De koekjes bij de koffie komen van een fabriek die werkt met mensen met een beperking. We steunen waterprojecten. En zelf ben ik weer nauw betrokken bij de Social Impact Factory in Utrecht. Ik begeleid de duurzame ondernemers die daar zitten.”

Vertrouwenspersoon

De keus om Alfa in te schakelen voor duurzame plannen is logisch, constateert Ton. “Als accountants en adviseurs hebben wij veel contactmomenten met die klant. Een accountant is ook een vertrouwenspersoon. En Alfa heeft een groot netwerk om je in contact te brengen met anderen die je verder kunnen helpen. Het past ook bij de brede zakelijke adviseur die we tegenwoordig willen zijn.”

Eén misverstand wil hij meteen uit de weg ruimen. “Het beeld bestaat nog altijd dat investeren in duurzaamheid je bedrijfsvoering duurder maakt. En dat de terugverdientijd van investeringen heel lang is. Dat is in veel gevallen helemaal niet zo. Bovendien bekijk je het als ondernemer dan alleen maar economisch. Je zou eigenlijk ook de maatschappelijke bijdrage van duurzame investeringen in cijfers moeten kunnen uitdrukken. Dan mág duurzaamheid iets meer kosten. Het is net als nu in coronatijd. Je kunt je boodschappen goedkoper laten bezorgen door de supermarkt, maar je kunt ook de lokale ondernemers steunen zoals zoveel mensen doen.”