Banner

Tegemoetkoming Vaste Lasten en Subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw vierde kwartaal 2021

21 december 2021 | Door:  Annelies Schuler

Verliest je bedrijf nog steeds of inmiddels structureel omzet door de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden? Dan kun je (opnieuw) een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.

Dit artikel is op 21 december geupdatet. 

TVL over vierde kwartaal 2021

De eerste subsidiemogelijkheid (TVL 1) vond plaats over het derde kwartaal 2020. Inmiddels zal op korte termijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) het loket worden geopend voor de aanvraag voor het vierde kwartaal 2021 (TVL Q4 2021). Je kunt TVL Q4 2021 aanvragen van 20 december 2021, 8:00 uur tot 28 januari 2022, 17:00 uur.

Deze aanvraag, welke steeds betrekking heeft op een kwartaal, bestaat uit twee stappen: eerst vraag je subsidie aan op basis van het geschatte omzetverlies. Later doe je een aanvraag tot vaststelling om het werkelijke omzetverlies door te geven.

Voorwaarden en vormgeving TVL Q4 2021

Als je voldoet aan de voorwaarden en de aanvraag tijdig hebt ingediend, ontvang je een voorschot van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. Na de aanvraag tot vaststelling van het werkelijke omzetverlies wordt het restant afgerekend.

Let op: vraag je een tegemoetkoming aan van meer dan € 125.000? Dan moet je extra informatie meesturen in de vorm van een accountantsverklaring meesturen. Welke accountantsverklaring je nodig hebt hangt af van of je bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet.

Neem met vragen over derden- of accountantsverklaringen tijdig contact op met je contactpersoon binnen Alfa.

Subsidie Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw (OVK)

De OVK heeft als doel om land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in de vaste kosten als aanvulling op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De laatste periode van aanvragen was van 14 oktober 2021 tot maandag 15 november 2021 (zie Alfa OVK) waarna de regeling is gesloten.

De land- en tuinbouwbedrijven hebben nog steeds te maken met het landbouwspecifieke plafond van het staatssteunkader, waardoor gelijke behandeling met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen niet mogelijk is. Daarom is besloten om de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal 2021 open te stellen. Het kabinet heeft voor deze voortzetting 20 miljoen euro gereserveerd.

Annelies Schuler

Annelies Schuler

Overname adviseur

088 2531134 | aschuler@alfa.nl


Meer over Annelies