Banner

Subsidie voor investering in hernieuwbare elektriciteit in de provincie Utrecht

3 juli 2024 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

Provincies spelen steeds meer in op maatregelen om een klimaatneutrale provincie te zijn. Dit willen zij stimuleren door investeringsregelingen die het realiseren van de investeringen naar verhouding goedkoper maken. Zo ook in de Provincie Utrecht.

Vanaf 3 april 2024 is de investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit opengesteld. De regeling is open tot en met 31 december 2024. Ben je eigenaar, huurder of op een andere manier rechthebbende van een dak, parkeerterrein of andere voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een installatie voor elektriciteit? Dan kan je aanspraak maken op deze subsidieregeling.

Besteding subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is afhankelijk de maatregelen er worden genomen. De subsidie bedraagt 80 euro per kWp geïnstalleerd vermogen. Als de installatie van de zonnepanelen samengaat met het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking bedraagt de subsidie 95 euro per kWp geinstalleerd vermogen. Beide regelingen met een maximum van 25.000 euro.

Voor realiseren van aanpassing van de draagconstructie en aanleg van een zonnepaneleninstallatie op een openbaar parkeerterrein of parkeergarage kan voor maximaal 45 procent van de subsidiabele kosten subsidie worden ontvangen met een maximum van 150.000 euro.

Interesse?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en overige voorwaarden voor deze subsidieregeling? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit