Banner

Studerende kinderen

22-08-2019 | Door:  Mike van der Wekken

Uit onderzoek van het Nibud is gebleken dat 58% van de ouders bijdraagt aan de studiekosten van hun kind.

De introductieperiodes in de studentensteden zijn weer begonnen. Een groep studenten staat aan het begin van een nieuwe levensfase. Niet alleen voor deze studenten verandert er veel, maar ook voor u als ouder staat een aantal veranderingen op de agenda. Uit onderzoek van het Nibud uit 2017 is gebleken dat 58% van de ouders bijdraagt aan de studiekosten van hun kind.1 Graag wil ik een aantal fiscale mogelijkheden uitlichten zodat ook u de studietijd goed beslagen ten ijs komt.

Bijdrage studie

Als ouder is het mogelijk om zonder schenkbelasting een studiebijdrage te leveren. Deze bijdrage is alleen bedoeld voor een reguliere studie wanneer uw kind nog geen 21 jaar oud is. Ook als het kind ouder is dan 21 jaar is het mogelijk onbelast een bijdrage te leveren als deze bijdrage niet proportioneel hoog is. De door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekende ouderbijdrage wordt niet gezien als schenking.

Schenking voor de studie

Zonder voorwaarden is het mogelijk om jaarlijks een bedrag (2019: € 5.428) belastingvrij te schenken aan uw kind. Naast deze jaarlijkse vrijstelling is er onder bepaalde voorwaarden ook een eenmalige vrijstelling van € 26.040 of € 52.246 (alleen schenking dure studie) mogelijk. Deze eenmalige vrijstelling kan niet worden gebruikt als u al gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling om belastingvrij te schenken voor een eigen woning aan uw kind.

Scholingskosten aftrek

In de aangifte inkomstenbelasting bestaat een mogelijkheid om eigen scholingsuitgaven in aftrek te brengen. Ondanks eerdere berichten blijft deze aftrek ook nog in 2020 beschikbaar. Deze aftrek is alleen mogelijk in de eigen aangifte van het kind én als de studie gericht is op een toekomstig beroep, sprake is van een leertraject en er geen recht is op studiefinanciering, lening, beurs of OV-abonnement van DUO. Verder zijn alleen de noodzakelijke kosten van de studie aftrekbaar. Vanaf 2021 wordt deze regeling vervangen door een subsidieregeling (‘STAP-budget’) waarbij per persoon tussen de € 1.000 en
€ 2.000 tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

Studiekosten door de BV

Ook uw BV kan als werkgever bijdragen in de studiekosten van de kinderen wanneer zij werknemer zijn van de BV.

Kind op de loonlijst
Om de studiekosten van uw kind te betalen kunt u uw kind op de loonlijst van uw BV zetten. Uw kind dient daarvoor uiteraard ook werkzaamheden voor de onderneming te verrichten. Hoeveel en welk soort werkzaamheden is echter niet bepaald. Het kind ontvangt dus salaris dat in principe belast is. Maar als uw kind geen andere inkomsten heeft en deze vergoeding voor 2019 niet hoger is dan € 6.750, dan zal hier geen belasting over betaald hoeven worden. Daarnaast zijn deze loonkosten aftrekbaar in uw BV.

Vergoeding studiekosten
Ligt de studie in het verlengde van de werkzaamheden van de BV dan zijn de studiekosten belastingvrij te vergoeden aan de werknemer. Staat uw kind op de loonlijst, dan is het mogelijk om meer dan bovenstaande € 6.750 belastingvrij te vergoeden. Enige voorwaarde is dat de studie gericht is op de toekomstige werkzaamheden van de BV.

Werkkostenregeling
Als de studiekosten niet rechtstreeks aan het kind worden betaald is er altijd de mogelijkheid om een onbelaste vergoeding aan u als werknemer van de BV uit te keren en deze onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit is echter alleen mogelijk indien en voor zover de vrije ruimte nog niet gebruikt is.

Studiefonds
Verder is het mogelijk een studiefonds op te richten door de werkgever en de werknemers. Bijdragen door de werknemers zijn niet aftrekbaar. De uitkeringen die hieruit worden gedaan kunnen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij zijn. De Belastingdienst heeft hiervoor drie voorwaarden gesteld:

Vragen?

Bovenstaande mogelijkheden geven een goed beeld voor u als ouder of werkgever. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan gerust contact op met uw adviseur. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij!

1 https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-studentenonderzoek-2017/

Mike van der Wekken

Mike van der Wekken

Fiscaal adviseur

088 2533240 | mvdwekken@alfa.nl


Meer over Mike