Banner

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

10 mei 2022 | Door:  Mariska Zentveldt

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten.
 

Uitbreiding rechten werknemers

De EU-richtlijn beschrijft een aantal extra rechten en opzegverboden. De opzegverboden hebben als doel dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst niet kunt opzeggen als een werknemer zich beroept op de nieuwe rechten. Deze nieuwe rechten hebben te maken met onder meer het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het recht op voorspelbare arbeid en een informatieplicht van de werkgever.
 

1. Verbod studiekostenbeding voor noodzakelijke opleidingen

Er kan geen studiekostenbeding meer worden overeengekomen voor studiekosten die gemaakt worden voor de noodzakelijke uitoefening van de functie (en die door de wet of cao worden voorgeschreven). Die scholing moet kosteloos aan de werknemer worden aangeboden en dient indien mogelijk plaats te vinden onder werktijd.  

 

2. Beperking verbod op nevenwerkzaamheden

Het nevenwerkzaamhedenbeding is op dit moment niet wettelijk geregeld. In het nieuwe wetsvoorstel wordt een verbod op nevenwerkzaamheden aan belangrijke beperkingen onderworpen. Een verbod op nevenwerkzaamheden zal als uitgangspunt niet meer rechtsgeldig kunnen worden bedongen. Er zijn wel een aantal beperkte uitzonderingen mogelijk.

 

3. Verzoek voorspelbare arbeid

De werknemer mag een schriftelijk verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeid als de werknemer op het moment van aanpassing van de arbeidsvoorwaarden minstens 26 weken in dienst is. Heb je tien werknemers of meer in dienst, dan dien je binnen een maand op dit verzoek reageren; heb je minder werknemers, dan binnen drie maanden. Als je niet op tijd schriftelijk en gemotiveerd reageert, mag de werknemer dit opeisen. 
 

4. Uitbreiding van informatieplicht

Aan werknemer zal extra informatie moeten worden verstrekt over de eventuele uitzendconstructie, over de eventuele proeftijd, over het scholingsrecht en het verstrekken van aanvullende informatie over regels en procedures bij ontslag.

Let op! Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.
 

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Mariska Zentveldt, met één van onze juridisch adviseurs of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij!

Mariska Zentveldt

Mariska Zentveldt

Juridisch adviseur

088 2533206 | mzentveldt@alfa.nl


Meer over Mariska