Banner

Ondernemer van de Maand Lean Six Sigma Partners

21 januari 2019 | Door:  Susanne Knol - Bongers

Ondernemers met plannen om de kwaliteit of de efficiency te verbeteren, komen al gauw met lean in aanraking. Lean is een aanpak -sommigen zeggen zelfs een filosofie- om met structuur tot verbeteringen te komen. Ook aanpakken als Six Sigma en Agile zijn niet onbekend. Lean Six Sigma Partners combineert het beste van deze werelden. “Voor elke euro die je in ons stopt krijg je er tien terug”, zegt managing partner Marcus Bergman.

LSSP werkt ‘samenzinnig’, ofwel samen écht aantoonbaar verbeteren

Het is een gedurfde quote, maar ook één die is gebaseerd op ervaring. De aanpak van Lean Six Sigma heeft zich al bewezen bij een veelheid aan bedrijven en in tal van branches. Een paar namen van prominente opdrachtgevers: Akzo Nobel, ABN AMRO, Johnson & Johnson, DHL, Microsoft, PON Logistics en ASML. Iets voor de klanten van Alfa, opperen we? “Wij bedienen al veel ZZP’ers, dan gaat het om training of coaching. Als je bijvoorbeeld Lean principes wilt inzetten om je strategische doelen te halen, dan zou het met tien medewerkers al kunnen, ons inschakelen. We werken ook voor bedrijven van duizend medewerkers en meer, tot aan grote multinationals toe. Maar het begint meestal bij een werknemer of vijftig. Vergeet niet dat er een prijskaartje aan zo’n traject hangt.”

De vragen waarmee Lean Six Sigma te maken heeft, variëren. Marcus: “Het gaat vaak om het verbeteren van de kwaliteit of het verhogen van de efficiency. Het kan ook een betere samenwerking intern zijn. Of een bedrijf wil groeien, maar dan wel met dezelfde middelen. Ook van rode cijfers weer zwarte cijfers maken, is een vraag die regelmatig voorkomt.”

Grote perspectieven

Voor die verander- en verbetertrajecten zet het bureau meerdere diensten in, gebaseerd op lean, Six Sigma of een combinatie ervan. Six Sigma heeft zijn oorsprong bij Motorola, lean is groot gemaakt door Toyota. De ene keer voldoet advies of coaching, de andere keer een training of de inzet van een interim-specialist. Bergman was in 2012 een van de founding fathers van het bureau. Inmiddels is het bureau flink gegroeid en zijn er vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Soesterberg.

Master Black Belt

Lean Six Sigma Partners telt tien professionals en ruim twintig associates. Die hebben, naar analogie van de oosterse vechtsporten, exotische titels zoals Green Belt en Black Belt. Marcus mag zich zelfs Master Black Belt noemen: een titel die is voorbehouden aan de ervaren experts op dit gebied. Samen met een aantal co-auteurs en tientallen klanten, had hij ook de hand in een standaardwerk over lean en Six Sigma: ‘Samenzinnig verbeteren’, dat in 432 pagina’s alle ins en outs van de technieken samenvat. In 2018 is dit Nederlandstalige naslagwerk een bestseller geworden.

De verbetermanagers van het bureau zijn populair. “We hebben weleens onderzoek laten doen. En wat blijkt: voor elke euro die ze in ons stoppen, krijgen ze er op jaarbasis gemiddeld tien voor terug. Beter samenwerken is echt een succesfactor. En wat we misschien nog wel belangrijker vinden: meer dan 99% van onze klanten beveelt ons al jaren aan”. Zie www.lssp.nl of www.leansixsigmapartners.nl.

Honderd stappen of tien?

Het klinkt opmerkelijk, dat een buitenstaander een ondernemer of fabrikant op zijn fouten en verbeterpunten moet wijzen. Maar, nuanceert Marcus, “een banketbakker die ons vraagt om de kwaliteit te verbeteren, hoeven wij niet te vertellen hoe hij moet bakken. Dat weet hij zelf vaak het beste. We kunnen wel kijken naar de manier waaróp hij dat doet. Moet hij honderd stappen zetten om een brood te bakken of kan het ook met tien? Veel mensen (medewerkers én ondernemers) hebben een blinde vlek als het om hun eigen activiteiten gaat. Ze doen voor 90 procent hun werk op een routinematige manier. Die manier is misschien tien jaar terug bedacht en was toen ongetwijfeld briljant. Maar is het nu ook nog de slimste methode? Als je altijd hetzelfde blijft doen, kun je nooit andere resultaten verwachten. Echt vernieuwen betekent daarom altijd: veranderen.”

Financiële kant

De financiële kant van de zaak is werk voor de ‘Master Black Belts’ van Alfa Amersfoort. Het kan niet anders of Lean Six Sigma Partners is een kritische klant, veronderstellen we. Marcus, goedkeurend: “Wat Alfa heel goed doet, is dat het kantoor op het gebied van automatisering grote stappen heeft gezet. Als ergens goedkeuring voor is vereist, kan dat meestal digitaal. Wat wij belangrijk vonden in onze keuze, is dat een kantoor meer kan dan alleen de jaarrekening. Je hebt ook met fiscale vraagstukken te maken, of met pensioenopbouw. Die accountant moet heel goed in de gaten houden wat er allemaal verandert op dat gebied. Belangstelling voor de administratie heb ik nooit echt meegekregen. Zeg maar mijn blinde vlek. Daar helpt Alfa ons mee.”

https://www.leansixsigmapartners.nl/

LSSP. Your Next Level in High Performance!

Susanne Knol - Bongers

Susanne Knol - Bongers

Accountant

088 2533249 | sknol@alfa.nl


Meer over Susanne