Banner

Goede advisering gaat verder dan de cijfers

9 september 2019 | Door:  Rolf van der Steeg

Meer inzicht in jezelf én de ander vergroot de (team)effectiviteit en leidt tot succesvol ondernemen.

Stel je voor: jij houdt er van om direct te zeggen waar het op staat. De persoon waar jij mee praat heeft niet altijd direct zijn of haar woordje klaar. Jij kan diegene ervaren als traag en die ander kan jou ervaren als dwingend. Dit leidt vaak tot veroordelen en mogelijk zelfs frictie. Alfa staat naast ondernemers en adviseert hen over het kunnen realiseren van doelen. Hiervoor hebben wij verschillende tools beschikbaar, waaronder DISC. Inzicht in jezelf (en in de ander) is tenslotte één van de sleutels voor succesvol ondernemen.

DISC persoonlijkheidsanalyses

Wij maken al zoveel jaar gebruik van DISC, zowel bij onszelf als bij klanten. Een krachtige tool, zeker in combinatie met onze andere bedrijfskundige adviesdiensten. 

DISC is een gedragsinstrument dat voorkeurstijlen in gedrag en communicatie in kaart brengt. Het geeft zowel inzicht in je eigen gedrag en je communicatiestijl als het effect daarvan op anderen. DISC maakt gebruik van vier verschillende soorten stijl-beschrijvingen. Zoals in de afbeelding is te zien zijn er voor elke stijl een aantal karakteristieken die kenmerkend zijn.

Wat is de toegevoegde waarde van DISC?

Elk mens heeft zijn of haar eigen stijl van communiceren en gedragingen. Met DISC weet je hoe jij dingen doet en hoe je communiceert. Je leert je af te stemmen op de ander waardoor je de effectiviteit van de communicatie vergroot.

Wanneer pas je DISC toe?

DISC is nuttig in vele situaties, bij het werven van nieuw personeel en het optimaal benutten van talenten van medewerkers. Misschien minder voor de hand liggend, maar weten wat je gedragsstijl is, maakt een bedrijfsoverdracht effectiever en teamontwikkeling bij strategievorming en groei meer gedegen. En wat zou je er van vinden als je in adviesgesprekken en acquisitietrajecten gemakkelijk in kunt schatten hoe je het beste met je gesprekspartner communiceert?

Zie je ook de toegevoegde waarde van DISC? Neem dan contact met een DISC-adviseur van een vestiging bij jou in de buurt. 

Rolf  van der Steeg

Rolf van der Steeg

Relatiemanager

088 2533503 | rvdsteeg@alfa.nl


Meer over Rolf