Banner

Auto zakelijk of privé?

03-06-2019

Als ondernemer voor de Inkomstenbelasting of als directeur groot aandeelhouder in de BV heb je de keuze om een auto in de zaak of in privé aan te schaffen.

Als ondernemer voor de Inkomstenbelasting of als directeur groot aandeelhouder in de BV heb je de keuze om een auto in de zaak of in privé aan te schaffen. Een bepaalde keuze brengt verschillende gevolgen met zich mee. Voordat je een bepaalde keuze maakt, is het van belang om de gevolgen goed in kaart te brengen waardoor duidelijk wordt welke keuze het meest voordeligst is in jouw situatie. Laat je dus goed adviseren voordat je jouw keuze maakt.

Auto op de zaak

Als je de auto in de onderneming of in de BV hebt aangeschaft dan zijn vanaf dat moment alle kosten (zoals de aanschafkosten, onderhoudskosten en brandstof), welke betrekking hebben op de auto van de winst, aftrekbaar. Wanneer de onderneming BTW belaste prestaties verricht, is daarnaast ook de omzetbelasting op deze kosten aftrekbaar.

In het geval dat je een milieuvriendelijke auto (zoals een waterstofpersonenauto of een elektrische auto) hebt aangeschaft dan heb je daarnaast extra voordelen. Allereerst kun je in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en daarnaast heb je de mogelijkheid om tot 75% van de aanschafprijs willekeurig af te schrijven (laatste mogelijkheid geldt alleen bij de aanschaf van een waterstofpersonenauto).

Na de aanschaf van de auto komt de auto op de balans te staan en wordt in jaarlijkse termijnen afgeschreven. Door deze afschrijving wordt de winst ook lager.

Op basis van bovenstaande wordt de winst lager. Hierdoor betaal je als ondernemer minder Inkomstenbelasting en als BV minder Vennootschapsbelasting (uiteraard afhankelijk van jouw ondernemingsvorm).

In het geval dat je meer dan 500 kilometer per jaar in privé rijdt dan moet er een bijtelling in aanmerking worden genomen voor het privé gebruik. De bijtelling wordt fiscaal gezien als inkomen en wordt berekend als een percentage van de cataloguswaarde. Als je een ondernemer voor de Inkomstenbelasting bent dan wordt het resultaat van de onderneming verhoogd met de bijtelling en betaal je Inkomstenbelasting hierover.  Als je een directeur groot aandeelhouder bent dan wordt de bijtelling via de loonadministratie verwerkt en wordt er door de BV loonbelasting afgedragen over de bijtelling.

In het geval dat je minder dan 500 kilometer in privé rijdt dan hoeft er geen bijtelling privé gebruik auto in aanmerking genomen te worden. Dit moet wel onderbouwd kunnen worden door bijvoorbeeld het bijhouden van een kilometeradministratie.

Mocht je in de toekomst besluiten om de auto te verkopen dan heeft dit ook gevolgen. Als er een boekwinst is op de verkoop van je auto dan betaal je als ondernemer Inkomstenbelasting en als BV Vennootschapsbelasting. Daarentegen is een boekverlies van de winst aftrekbaar waardoor je als ondernemer minder Inkomstenbelasting betaalt en als BV minder Vennootschapsbelasting betaalt.

Ook voor de omzetbelasting zal er jaarlijks een correctie moeten plaatsvinden voor het privé gebruik wanneer de omzetbelasting op de kosten in aftrek is verrekend.

Auto in privé

Als je de auto in privé hebt aangeschaft dan kan je aan jouw onderneming een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer berekenen voor de zakelijke kilometers die je rijdt. Deze kostenvergoeding is in de onderneming c.q. BV aftrekbaar waardoor de winst lager wordt. 

Mocht je in de toekomst besluiten om de auto te verkopen dan heeft dit geen gevolgen. Dit betekent dat je bij een eventuele boekwinst geen belasting hoeft te betalen. Daarentegen kan een eventueel boekverlies niet in mindering gebracht worden op jouw inkomen.

In vergelijking met de auto op de zaak zijn de kosten welke betrekking hebben op de auto niet aftrekbaar. Daarnaast heb je ook niet te maken met bijtelling.

Keuze

Zoals hierboven naar voren komt, heeft een dergelijke keuze (auto in de zaak of in privé) verschillende fiscale gevolgen. Om te beoordelen wat in jouw situatie het meest voordeligst is, kunnen wij een berekening maken welke keuze het meest voordelig is in jouw situatie. Dit hangt namelijk af van een heel aantal factoren, waaronder het aantal kilometers zakelijk en privé, de gebruikskosten van de auto etc. 

Daarnaast kan het zo zijn dat je in het verleden een bepaalde keuze hebt gemaakt en dat deze keuze op dit moment niet meer voordelig is. Om te beoordelen of jouw keuze uit het verleden nog steeds voordelig is, kunnen wij ook een berekening maken. Mocht hierna blijken dat een dergelijke keuze uit het verleden in jouw situatie niet meer voordelig is dan kunnen wij jou tevens adviseren in de mogelijkheden om een auto naar de zaak of naar privé te halen.