René Grootscholten

René Grootscholten

Senior bedrijfskundig adviseur

Ik vind het leuk om met ondernemers te sparren over hun bedrijf, visie en strategie op de toekomst. Gezien mijn bancaire achtergrond ben ik in staat uw visie en strategie te vertalen naar een ondernemingsplan.


Recente artikelen van René

Kom in de Alfa-kas op 6 en 7 april!

Kom in de Alfa-kas op 6 en 7 april!

6 maart 2019

Denk je bij glastuinbouw ook meteen aan het Westland? Bijna goed. Want ook buurman Midden-Delfland heeft een pracht van een tuinbouwgebied binnen de gemeentegrenzen. Het is het gebied aan de Herenwerf, waar grote telers – zowel groenten als bloemen – zijn gevestigd. En wie er ook te vinden is? Alfa, twee dagen lang tijdens Kom in de Kas op 6 en 7 april.

Glastuinbouw ziet CO2-uitstoot verder dalen in 2016

24 oktober 2017

Ook in 2016 is de uitstoot van CO2 in de glastuinbouw gedaald. De emissie bedroeg vorig jaar 5,6 Mton. Daarmee resteert nog een inhaalslag van 1,0 Mton voor gemaakte afspraken voor het jaar 2020. In een kwart eeuw tijd is er bijna eenvijfde bespaard op de uitstoot van broeikassen. Daarmee ligt de sector voor op de landelijke ontwikkeling.

Lockdown impact op sierteelt: leg jouw omzetschade vast

Lockdown impact op sierteelt: leg jouw omzetschade vast

17 december 2020

Verwacht wordt dat de komende periode de omzet van bedrijven in de sierteeltsector aanzienlijk lager komt te liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hoogheemraadschap en tuinbouw trekken samen op bij regenval

Hoogheemraadschap en tuinbouw trekken samen op bij regenval

21 juni 2018

Extreme regenval is een opvallend verschijnsel de laatste jaren. Heeft het met klimaatverandering te maken? Of is het ‘gewoon’ een gevolg van de grillen van Moeder Natuur? Een feit is wel dat een flinke regenbui voor grote problemen kan zorgen, zeker in dichtbevolkte gebieden. Delfland werkt daarom nauw samen met tuinders om op tijd voor te sorteren bij regenval.

Prijsvraag Kom in de Kas Westland

Prijsvraag Kom in de Kas Westland

12 april 2018

Het aantal rolletjes pepermunt tijdens de Alfa Accountants en Adviseurs prijsvraag bij Kom in de Kas Westland was 1.376 stuks.