Banner

Zekerheid over je SDE+-subsidie? Schakel meteen Alfa in!

28 mei 2018 | Door:  René Grootscholten

Inmiddels is de voorjaarsronde voor de SDE+-regeling beëindigd. Er zijn ruim 4.500 aanvragen ingediend, goed voor een subsidiebedrag van meer dan 5 miljard euro. Dat betekent dat deze eerste ronde niet aan het maximaal beschikbare bedrag van 6 miljard euro komt. In het najaar volgt weer een ronde. Wie zeker wil zijn van subsidie doet er goed aan tijdig Alfa in te schakelen.

De voorjaarsronde van de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) kende een openstelling van 13 maart tot en met 5 april 2018. In totaal gaat de overheid 4.535 aanvragen verwerken in de komende maanden. Daarmee is een budget van bijna
5,3 miljard euro geclaimd.

Zonne-energie populair

Vooral projecten met zonne-energie zijn populair, net als initiatieven op het gebied van biomassa. Onder de aanvragen waren ook twee projecten op het gebied van geothermie. Opvallende daler was het aandeel van windenergieprojecten. Die neergang is overigens verklaarbaar: een aantal grootschalige windparken is nog in ontwikkeling en zal tijdens een volgende ronde worden meegenomen.

Ook voor een aantal andere technologieën lag het aantal aanvragen lager. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verklaart die daling uit het grote aantal gerealiseerde projecten in afgelopen jaren, gestimuleerd door de forse budgetten die toen beschikbaar waren.

14% hernieuwbare energie in 2020

Daarmee is het bedrijfsleven hard op weg om te voldoen aan de doelstelling van zijn ministerie. Dat wil immers in 2020 14% van de energie halen uit hernieuwbare energie. Drie jaar later moet het aandeel al 16% zijn. De overheid schat dat daarvoor jaarlijks
12 miljard euro aan subsidie op tafel moet komen.

Lagere kostprijs krijgt voorrang

Aanvragen met een lagere kostprijs krijgen voorrang in de SDE+. De reden daarvoor is dat de overheid ontwikkelaars wil stimuleren projecten met zo min mogelijk subsidie te realiseren. Daarmee kan met hetzelfde subsidiebudget een groter aandeel aan alternatieve energieopwekking mogelijk worden gemaakt.

Dit voorjaar mogen de aanvragers maximaal 6 miljard euro verdelen. Daar blijft het aangevraagde bedrag dus nog onder. Of die 5,3 miljard euro ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd is nog de vraag: het uitgekeerde bedrag wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie.

Schakel Alfa in voor de najaarsronde!

Het aanvragen van subsidie voor de SDE+-regeling is specialistenwerk. Even niet goed opletten kan betekenen dat je financiële tegemoetkoming door de overheid op de tocht komt te staan - of niet oplevert wat je had ingecalculeerd. Laat Alfa daarom op tijd meekijken naar je aanvraag. Onze subsidie adviseurs hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidie. Je weet ons te vinden!

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur


Meer over René