Banner

Transportsector eerste kwartaal 2018

21 juni 2018 | Door:  Ralph Stoltenhoff

In diverse media is verschenen dat de groei in de transport- en logistieksector over 2017 doorzet in het eerste kwartaal 2018. Het CBS en de grote banken zijn het met elkaar eens over de visie: het jaar 2018 zal een goed jaar worden voor de sector. De groei is het grootst in het goederenvervoer over de weg. Tot welke conclusies komt Alfa op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 2018 in vergelijking tot dezelfde periode 2017 bij onze klanten?

Op basis van onze interne benchmark concluderen wij het volgende:

- een gemiddeld omzetgroei van ruim 13%. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door volumegroei, maar zeker ook door de prijsverhoging.
- een toename van de loonkosten voor de chauffeurs met eveneens ruim 13%: dat is te verklaren door de cao-verhogingen en de groei in aantal chauffeurs.
- de totale loonkosten voor de chauffeurs ten opzichte van de omzet is procentueel gelijk gebleven in het eerste kwartaal 2018 t.o.v. dezelfde periode 2017. En dat is opmerkelijk aangezien de sector tweemaal een loonsverhoging heeft gehad (per 1 juli 2017 en 1 januari 2018).
- de ondernemers hebben de noodzakelijke prijsverhoging vanwege de stijgende loonkosten goed kunnen doorvoeren bij hun klanten. En uit de vele gesprekken die wij hebben gevoerd met onze klanten.
- de brandstofkosten zijn over beide periodes vergelijkbaar.

Herkent u zich niet in onze conclusies? Wilt u weten waarom u afwijkt? Bespreek het met uw Alfa adviseur!
 

Ralph Stoltenhoff

Ralph Stoltenhoff

Senior klantbeheerder


Meer over Ralph