Banner

Telers staan komende maanden voor ingrijpende beslissingen

29 augustus 2022 | Door:  Chris Boers

Het wordt een hete winter voor ondernemers in de glastuinbouw - maar niet omdat er kwistig met gas kan worden gestrooid. Integendeel, de gestegen energiekosten stellen ondernemers voor keuzes die pakweg een jaar geleden nog onvoorstelbaar waren. Keuzes zoals minder aanplanten, rustiger telen of zelfs de kas maar - tijdelijk - leeg laten liggen. De strategie is per teler verschillend, de aanpak niet: ga tijdig aan de slag met het inventariseren van de mogelijkheden.

De gasprijzen zijn in enkele maanden tijd als een raket omhoog geschoten, onder invloed van de economische en geopolitieke ontwikkelingen. Het is niet de enige kostenpost die telers maar moeilijk in bedwang kunnen houden. Ook personeelskosten rijzen de pan uit, als er al medewerkers te vinden zijn. Grondstoffen en materialen staan ook voor heel andere bedragen op de prijslijst.

Eindpunt nog niet in zicht

Maar het is vooral het energieaandeel dat de grootste hap uit de productiekosten neemt. Op het moment van schrijven lijkt het eindpunt nog niet bereikt en heeft de prijs weer een recordhoogte behaald. Veelzeggend is dat analisten het niet aandurven om een realistische inschatting te maken van de prijsontwikkelingen voor zowel de korte als de lange termijn.

Hoe ziet de komende winter eruit?

Het is de vraag hoe de komende winter (en daarna) eruit gaat zien. De berichten in de media zijn af en toe alarmerend voor de toekomst van de tuinbouw. Telers wegen verschillende alternatieven tegen elkaar af. Later aanplanten is een optie, waardoor een deel van de koude winter overbrugd kan worden.

Daar staat een latere oogst tegenover, met ook weer financiële consequenties. Minder poten is een alternatief, net als niet op het scherpst van de snede telen. Hierbij is dan de vraag weer welke consequenties dat heeft voor wat betreft de prijsvorming.

Kas leeg laten liggen

Er zijn ook al telers die hebben geconcludeerd dat het niet langer meer rendabel is om bij de huidige gasprijs te blijven telen. De kas blijft leeg liggen. Dat scheelt in ieder geval gas, maar het is wel een optie met verstrekkende gevolgen. Gevolgen voor de relatie met afnemers bijvoorbeeld, of die met personeelsleden die toch al niet makkelijk de kas in te lokken zijn. Wie de kas leeg laat liggen én in de positie is om een gunstige energiepositie te verkopen, zal zich er misschien iets minder druk om maken.

En wat te doen met de wkk? Gebruik je deze om elektra terug te leveren en niet meer om te belichten? Is dit gunstig? Hoe ver kun je gaan zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van je product?

Opbrengstenkant: moeilijk in te schatten

Wat al even moeilijk in te schatten is, zijn de cijfers aan de opbrengstenkant. Het zou ook nog weleens kunnen meevallen: als er minder aanbod is, stijgen de prijzen zou je zeggen. Daar staat weer tegenover of de consument wel bereid - en in de gelegenheid - is om de portemonnee te trekken. Voor groenten vermoedelijk nog eerder dan voor een relatief ‘luxe’ product als bloemen of planten.

Aarzel niet en vraag het Alfa!

Telers staan de komende maanden voor ingrijpende keuzes. Dat vraagt om een goede cijfermatige onderbouwing. Er is niet één ideale strategie die voor ieder bedrijf opgaat, elke ondernemer zal keuzes moeten maken gebaseerd op zijn eigen situatie. Bij Alfa hebben we inmiddels al in veel situaties meegerekend en meegedacht. Bijvoorbeeld wat de financiële consequenties zijn van wel of niet belichten of het aanpassen van het teeltplan: later of niet planten. Of investeren om de kosten beheersbaar te houden, zoals in zonnepanelen of full-led belichting.

Goed om te weten dat we onze cijfermatige expertise graag met je delen. Wil je een keer sparren over de strategie voor de komende winter, neem dan gerust contact op met je adviseur.

Tip! In ons volgende artikel lees je over hoe je met succes een beroep kan doen op je financier.

 

Chris Boers

Chris Boers

Senior bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris