Ondernemend echtpaar Joyce en Michael Sonneveld maakt van water zuiveren een succes

26 maart 2021 | Door:  Ruben van Veen

Hij zit in het transport in de sloopwerken in het Westland en omgeving, zij is tuindersdochter. Met die achtergrond durven Michael en Joyce Sonneveld het wel aan om een nieuw bedrijf te starten: Waterson. Doel: inspelen op de nieuwe wetgeving die telers verplicht hun afvalwater te zuiveren, voor het op het riool- of oppervlaktewater wordt geloosd. Met de toenemende wet- en regelgeving breidt het klantenpakket zich steeds verder uit.

Het idee voor Waterson ontstaat als Michael Sonneveld in De Lier een nieuwe markt ziet in de tuinbouw: glastuinbouwbedrijven ontzorgen op het gebied van de verplichte waterzuivering. Joyce: “In 2018 kwam de nieuwe wetgeving eraan. Het was het gesprek van de dag in het Westland. Het was weer een extra kostenpost waarmee telers werden opgezadeld, het levert niet direct extra omzet of kilo’s op. In die tijd waren er nog weinig installaties beschikbaar. En die waren ook nog eens heel erg duur. Wij hadden al vrachtwagens staan en we dachten: laten we iets opzetten met mobiele installaties om water te zuiveren.”

Met een team van slimme koppen werkt het echtpaar het concept verder uit. Als de watersilo met restwater van de telers vol is, rijdt Waterson langs om aan de slag te gaan. Nog altijd werkt het bedrijf met mobiele units, maar vervuild water kan ook worden opgehaald en telers kunnen de apparatuur zelfs huren.

Flexibele schil

Inmiddels maakt Waterson een gezonde groei door, op een manier die helemaal van deze tijd is: door met een flexibele schil te werken. Joyce: “We hebben te maken met piekperioden in de glastuinbouw. Rond de teeltwisseling is het heel druk, in de zomer is het rustiger. We hebben wel een medewerker vast op de ICT zitten, om het portal voor de telers te beheren.”

Het is een niche waarin de twee opereren. “Onze expertise ligt aan de kant van het afvalwater. De grote fabrikanten in de glastuinbouw hebben heel veel kennis van het water in de kas. Maar niet van water waarmee het niet langer meer verantwoord is om ermee verder te gaan, en waar een bedrijf vanaf wil. Onze taak is ervoor te zorgen dat het op een goede manier wordt verwerkt.”

Duurzaamheid

Want Waterson is niet alleen maar het resultaat van een sluitende businesscase. De twee worden ook gedreven door duurzame overwegingen. Joyce: “De wet is er gekomen doordat er zoveel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. In de algemene waterzuiveringsinstallaties zijn die middelen er niet meer uit te krijgen. Dat is slecht voor de gezondheid van mensen, het is slecht voor dieren. De overheid had ook het hele chemische middelenpakket kunnen verbieden. Maar de glastuinbouw kán niet zonder die middelen. Met regelmaat kom ik telers tegen die nog altijd de kop in het zand steken. Maar ook zij hebben de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit en het behoud van het middelenpakket.”

Geen meststoffen meer

En de volgende verplichting voor telers komt er alweer aan. In 2027 mogen er ook geen meststoffen meer in het restwater zitten dat wordt geloosd en moeten telers zich conformeren aan nagenoeg nul emissie. Joyce: “We sorteren er al op voor om daar weer voor klaar te staan. We stoppen nu al heel veel tijd in ontwikkeling om het water ook van nutriënten te kunnen zuiveren. De trend die wij zien is dat telers liever investeren in technologie om steeds langer water te kunnen recirculeren. En om op het moment dat zij van het water af moeten het mobiel te doen, omdat het incidenteel is. Anders staat een installatie het hele jaar stil en moet je die één keer per jaar aanzetten.”

Gevelreiniging

De glastuinbouw is al lang niet meer de enige sector. Waterson is ook actief in de bollenteelt en de land- en tuinbouw. “Ik denk dat de wetgeving alleen maar scherper wordt”, verwacht Joyce. “Ook andere sectoren dienen zich al aan. Bedrijven die gevels van gebouwen reinigen bijvoorbeeld. Die gebruiken bepaalde schoonmaakmiddelen die niet in het oppervlaktewater mogen komen. Gevelreinigers leggen goten om gebouwen heen om het water op te vangen. Daar ontwikkelen wij ook weer nieuwe technologie voor.”

Alfa: sparringpartner

Met Ralph Stoltenhoff, Tomas van Zeijl en Ruben van Veen hebben Joyce en Michael betrouwbare aanspreekpunten bij Alfa in Naaldwijk. Joyce: “We zoeken niet alleen een boekhouder die de cijfertjes netjes ordent. We zoeken een sparringpartner voor bepaalde facetten van ons bedrijf. Bijvoorbeeld het juist inrichten en optimaliseren van het bedrijf en de hele structuur eromheen. We hebben nog altijd het loonbedrijf, zakelijk en privé loopt bij ons door elkaar heen, vooral omdat wij samen ondernemen. Alfa gebruiken we daarom ook om te reflecteren. Als we nu die en die keus maken, wat voor invloed heeft dat dan op onze bedrijven? En zijn we ook klaar voor de toekomst? Daar heb je een goeie accountant voor nodig.”

Ruben van Veen

Ruben van Veen

Senior fiscaal adviseur

088 2532519 | rvanveen@alfa.nl


Meer over Ruben