Banner

Nieuwe kabinetsplannen: wat betekenen die voor de tuinbouw?

1 oktober 2018 | Door:  Chris Boers

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet weer een groot aantal plannen voor 2019. Plannen die ook voor de tuinbouw gevolgen hebben. Zo gaat de btw op groenten, fruit, bloemen en planten omhoog en trekt het kabinet de portemonnee om de infrastructuur te verbeteren. Wat had je niet mogen missen in de nieuwe Miljoenennota en het Belastingplan van minister Wopke Hoekstra?

Lage btw-tarief van 6 naar 9%

De tuinbouw heeft niet heel enthousiast gereageerd op het plan om het lage btw-tarief van 6% op te trekken. Dat moet naar 9%, als het aan het kabinet ligt. Dat betekent dat ook groenten, fruit, bloemen en planten worden ‘getroffen’. Dat juist groenten en fruit duurder worden is een beslissing die niet helemaal te rijmen valt met een eerder initiatief. In de strijd om gezonder eten te promoten, is begin dit jaar een Nationaal Actieplan Groenten en Fruit opgericht. Een van de initiatiefnemers is uitgerekend de overheid, in dit geval het ministerie van Economische Zaken. Doelstelling van het actieplan is om de consument te bewegen om vlees, vet en suiker wat vaker te laten staan. Dat nu dan het plan wordt gelanceerd om groenten en fruit extra te belasten, is een rem op die ontwikkeling.

Ook bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten worden duurder door de hogere btw. Er geldt een uitzondering voor geverfde bloemen en bloemstukken die onder het hogere tarief vallen.

Andere belastingmaatregelen

Het kabinet verhoogt de energiebelasting op aardgas en verlaagt die op elektriciteit. De glastuinbouw heeft vooral te maken met het verlaagde tarief voor de energiebelasting. De eerste schijf voor aardgas (die loopt tot een verbruik van 170.000 kuub) gaat naar € 0,0482 cent per m3. Wie minder dan 10.000 kWh per jaar aan elektriciteit verbruikt (de eerste schijf), mag € 0,072 cent per kWh minder afrekenen.

Over de afschaffing van de dividendbelasting is al genoeg geschreven. Andere belastingmaatregelen betreffen een lastenverlichting op arbeid in het mkb. Per 2020 hoeft het mkb per jaar 100 miljoen euro minder af te rekenen. Richting 2021 gaat ook het tarief van de vennootschapsbelasting verder omlaag. Nu is dat nog 20% voor winsten tot 200.000 euro, in stappen wordt het afgebouwd naar 16%.

Nieuw ministerie voor LNV

Goed nieuws is ook dat de tuinbouw weer zijn ‘eigen’ ministerie krijgt. Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij mag van het kabinet in 2019 eenmalig 60 miljoen euro uitgeven voor de herstart.

Nieuwe wegen

Veel geld gaat er ook naar een verdere verbetering van de infrastructuur. Nu nog zijn de A4, de A15 en de A20 rond Rotterdam regelmatig in het file-nieuws. Dat moet deels verholpen zijn als de Blankenburgtunnel er ligt. De Maasdeltatunnel, zoals de nieuwe A24 officieel heet, moet rond 2022-2024 gereed zijn, in de kabinetsplannen. Daarmee neemt de verkeersdruk in en rond Rotterdam af en dat levert ook de tuinbouw logistieke voordelen op. Veel groenten en fruit van overzee komen immers aan op de Maasvlakte, verkeer van en naar het Westland kampt regelmatig met files op de Rotterdamse ring.
Ook maakt het kabinet vaart met de aanleg van de A16, een nieuwe verbindingsweg tussen de A13 (bij Rotterdam The Hague Airport) en de A20 (ter hoogte van het Terbregseplein).

Lees het laatste nieuws voor de tuinbouw.

Chris Boers

Chris Boers

Bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris