Banner

MEI- en EHG-regeling: meer details al bekend

26 april 2018 | Door:  Chris Boers

Begin april meldden we dat meer geld beschikbaar is voor klimaatinvesteringen in kassen. Inmiddels is er meer bekend over de MEI-regeling en de EHG-regeling. De MEI-regeling is open van 17 tot en met 31 mei, de EHG-regeling volgt medio augustus.

Voor de openstelling van de MEI-regeling is € 9 miljoen beschikbaar. Vanaf 17 mei is het mogelijk aanvragen in te dienen. Voorwaarden zijn dat de indiener een ondernemer in de glastuinbouw is of samenwerkt met andere ondernemers. Subsidiabel zijn innovatieve kas- en energiesystemen die de CO2-uitstoot in de sector helpen verminderen.

Minimaal bedraagt het subsidiebedrag € 125.000 per deelnemer, maximaal kan er € 1,5 miljoen worden verstrekt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen rekenen op een maximale tegemoetkoming van de overheid van 40%. Voor grote bedrijven geldt ook die 40%, maar dan uitsluitend voor duurzame energieprojecten. Anders is er een plafond van 30%.

EHG-regeling

Minder concreet zijn de vereisten voor de EHG-regeling. Zeker is dat die in augustus wordt opengesteld, maar vaste data zijn nog niet genoemd. Eerst moet de Europese Commissie nog haar goedkeuring geven aan de regeling.

Mogelijke uitvoering

Het kan zijn dat de regelingen dezelfde uitvoeringen krijgen als in 2017. Toen zagen de voorwaarden er als volgt uit.

MEI-subsidie

• Je mag aanbesteden op of na de datum van indiening met je project.
• Het energiesysteem moet binnen drie jaar na de startdatum van het project zijn geïnstalleerd.

EHG-regeling

• Aanbesteden: je hebt vóór het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten met de leverancier. In deze overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval dat je geen subsidie toegekend krijgt. Nadat de investering is afgerond en betaald, vraag je de vaststelling van je subsidie aan.
• Binnen twee en een half jaar na het besluit tot subsidieverlening moet de apparatuur of installatie ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd of geplaatst.
• Voorbeeldinvesteringen zijn een tweede energiescherm, aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster, aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster en een luchtbehandelingssysteem.

Laat Alfa meekijken

Alfa houdt de voortgang nauwlettend in de gaten. Zodra er meer bekend is, komen we met een update. En heb je plannen die in aanmerking komen voor de MEI-regeling? Vergroot dan je kansen op een maximale uitkering door subsidieadviseurs van Alfa er al in een vroeg stadium bij te betrekken. Je weet ons te vinden!

Lees het recente nieuws over subsidies of de glastuinbouw.

Chris Boers

Chris Boers

Bedrijfskundig adviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris