Banner

Gooi het met Alfa op een Klimaatakkoordje

8 juli 2019 | Door:  René Grootscholten

Voor wie het nieuws heeft gemist: er ligt een Klimaatakkoord op tafel. Het veelbesproken akkoord heeft voor iedere Nederlander en elk Nederlands bedrijf gevolgen. Ook de tuinbouw moet aanvullende maatregelen nemen als het aan het kabinet ligt. Ondanks dat er al veel bereikt is op energiegebied, vragen de komende jaren extra investeringen. Daarom is het verstandig tijdig Alfa in je plannen te betrekken en ons te laten meekijken naar mogelijke subsidies.

De agrarische sector krijgt in het Klimaatakkoord specifieke aandacht. Natuurlijk gaat die aandacht in eerste instantie uit naar de veehouderij, waar al een ambitieus plan van aanpak ligt om de veestapels in te krimpen. De glastuinbouw krijgt in het 200 pagina’s tellende rapport lof toegezwaaid voor de inspanningen in de afgelopen jaren. Maar ook de glastuinbouw moet nog een stap extra zetten. Wat zijn in het kort de plannen?

• De overheid wil het programma Kas als Energiebron verder intensiveren. Het is de bedoeling om met demoprojecten en kennisontwikkeling elektrificatie bij belichte teelten te stimuleren.
• Het kabinet trekt de portemonnee om de regeling energie-efficiënte glastuinbouw (EG) te verruimen. Daardoor kunnen kassen gaan voldoen aan de eisen voor een Groen Label Kas.
• Er komt ook meer geld om de capaciteit van het warmtenet bij het Trias2-aardwarmteproject te vergroten.
• Verder is het de bedoeling om alternatieve energiebronnen als aardwarmte en restwarmte beter te benutten. Daarvoor gaat de overheid met de industrie om de tafel om te bekijken hoe bedrijven CO2 kunnen leveren voor de glastuinbouw.

Integrale aanpak

De verduurzaming van de glastuinbouw is de overheid 250 miljoen euro waard. De doelstellingen moeten niet alleen door individuele sectoren worden nagestreefd. De overheid wil vooral vaart zetten achter een integrale aanpak, op een sectoroverstijgende samenwerking.

Alle plannen in het Klimaatakkoord moeten uiteindelijk leiden tot het beantwoorden aan de doelstellingen van de Klimaatwet:
• 49% reductie van broeikasemissies in 2030 ten opzichte van 1990
• 95% reductie van broeikasemissies in 2050 ten opzichte van 1990

Glastuinbouw Nederland wil overigens al in 2040 de sector energieneutraal laten ondernemen.

Betrek Alfa er op tijd bij

De komende jaren staat elke sector daarmee voor forse investeringen. Investeringen die een gedegen ondergrond vragen, en die niet van het ene op het andere moment afgehamerd zijn. Bij Alfa hebben we daarvoor de kennis en de ervaring in huis. Kennis om plannen van individuele of groepen tuinders door te rekenen, ervaring om je op maat te kunnen adviseren over wat haalbaar is en wat niet. Bovendien hoeft niet alles door de glastuinbouw te worden betaald. De overheid is mede-investeerder, met subsidies op uiteenlopende gebieden. Onze specialisten voorkomen dat je geld laat liggen.

Het is nog geen 2030, maar hoe eerder je begint aan het optimaliseren van je energiehuishouding, hoe meer mogelijkheden er nog zijn. Is dat niet de beste aanbeveling om op korte termijn eens een afspraak te maken met je vaste adviseur van Alfa? Je weet ons te vinden.

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur

088 2532475 | rgrootscholten@alfa.nl


Meer over René