Banner

Extra teruggaaf van te veel betaalde accijns op voorraad diesel – uiterlijk 8 april aanvragen

31 maart 2022 | Door:  Harm-Jan de Boer

De accijnsverlaging per 1 april (geen grap) kan tot een extra accijnsteruggaaf leiden. Heb je op 1 april 2022 0.00 uur diesel op voorraad waarvoor de accijns nog op basis van de oude tarieven is afgedragen? Dan kun je met terugwerkende kracht de hierover teveel betaalde accijns alsnog terugvragen.

UPDATE 7 APRIL
Vandaag is bekend gemaakt dat ook zonder e-Herkenning 3 het mogelijk is om de te veel betaalde accijns op de voorraad per 1 april terug te vragen. Daarvoor moet per email een formulier worden aangevraagd bij cua@douane.nl. Raadzaam is om in het verzoek te melden dat de reden van het schriftelijk verzoek is gelegen in het feit dat niet over e-Herkenning 3 wordt beschikt. Daarna moet het ingevulde formulier ook naar dit e-mailadres. Doe dit zo snel mogelijk. Hoewel niets staat vermeld over het verlenen van uitstel, sluiten we niet uit dat ook verzoeken van na 8 april mogelijk worden gehonoreerd. Uiteraard kunnen we over de afwikkeling van het schriftelijk verzoek – zeker als dat na 8 april wordt ingediend - niets garanderen.

Accijnsverlaging

De verlaging van de accijns op motorbrandstoffen per 1 april 2022 is eerder al aangekondigd en is tijdelijk van aard. Waarschijnlijk eindigt deze weer per 1 januari 2023. De maatregel is goed nieuws voor met name bedrijven in de agro- en transportsector. Informatie over de regeling is ook te vinden op de site van de Belastingdienst.

Om welke bedragen gaat het?

Voor diesel is de accijnsverlaging 11,1 cent per liter. Voor benzine is dat zelfs 17,3 cent en bij autogas 4,1 cent.

Teruggaaf tot en met 8 april

Het verzoek om teruggaaf moet uiterlijk 8 april zijn gedaan en geldt alleen voor ondernemers.  

Hoe terug te vragen?

Bedrijven die op 1 april diesel op voorraad hebben en kunnen aantonen dat hierover de accijns al is betaald, kunnen via de portal Mijn Douane om teruggaaf verzoeken. Dit is normaal gesproken ook de plek waar de te betalen accijns wordt aangegeven. Let erop dat inloggen op Mijn Douane alleen mogelijk is via e-Herkenning.

Om in te loggen bij Mijn Douane heb je minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig. Dit is het basisniveau. Beschik je nog niet over eHerkenning, of slechts op niveau EH2+? Regel dan tijdig een nieuw EH3-middel, als dit voor de aanvraag van de accijnsteruggaaf de moeite waard is.

Korte instructie voor het indienen van het formulier

- Ga naar Inloggen voor douanezaken 
- Naar Mijn Douane
- Log in met eHerkenning
- Selecteer ‘Accijns’ > ‘Aangifte & teruggaaf’ > ‘Verzoek om teruggaaf’, en start het aanvraagformulier.
- Na het invullen van je contactgegevens selecteer je het soort goederen: ‘Minerale oliën’
- Kies vervolgens de reden van het teruggaafverzoek: ‘Teruggaaf op grond van artikel 84b WA’. Nadat je het juiste olieproduct hebt aangevinkt, vul je de juiste hoeveelheid in, en het totale bedrag van de teruggaaf. Deze moet je zelf uitrekenen door de liters te vermenigvuldigen met de accijnsverlaging per liter.
- Vervolgens kun je het formulier ondertekenen en digitaal verzenden.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan