Banner

Energieprijzen stijgen – wel of niet vastzetten?

5 juni 2018 | Door:  René Grootscholten

De energieprijzen lijken nog het meest op een achtbaan. Gingen de tarieven de afgelopen jaren omlaag, nu is er een stijgende trend zichtbaar. Voorspellen is vooral koffiedik kijken: niemand die het weet. Maar met een olieprijs in de lift lijkt het duidelijk dat de stijging doorzet. Dat maakt het interessant om weer eens na te denken over het vastleggen van gas- en elektraprijzen.

Het is in ieder geval nooit saai op de energiemarkt. Plussen en minnen wisselen elkaar regelmatig af. Bovendien is er niet één Nederlandse energiemarkt. Onze gas- en elektriciteitsnetten zijn gekoppeld aan die van andere landen. Daardoor ondervindt ons land ook de gevolgen van schommelingen over de grens.

Gaskraan gaat dicht

Momenteel heeft het er alle schijn van dat we ons kunnen opmaken voor een periode van hogere tarieven. De eigen gaskraan, die in Groningen, gaat immers sneller dan verwacht dicht. Dat heeft een prijsopdrijvend effect. En iedereen die regelmatig aan de pomp staat heeft ook de opvallend hoge prijzen voor benzine gezien.

Wereldwijde toename

Want na jaren van relatieve rust is de olieprijs weer aan een opmars begonnen. Dat heeft deels te maken met de wereldwijde toename in de vraag. Bovendien spelen politieke ontwikkelingen een rol. Er is nog altijd onrust in Syrië, een grote producent als Venezuela haalt bij lange na haar capaciteit niet en de olieproducerende landen hebben afspraken gemaakt over productiebeperking. En de productie kan nog meer worden beperkt, als Trump besluit de veelbesproken Iran-deal af te blazen.

Dat gas duurder wordt, heeft ook met de weersomstandigheden te maken. De relatief koude winter in Europa heeft een fors beslag gelegd op de gasvoorraden. Die worden nu aangevuld en ook dat heeft een prijsopdrijvend effect.

Ga ik vastleggen?

Is het verstandig om de prijzen van gas en elektra vast te leggen, als je in de gelegenheid bent? Het is nu de tijd om daar eens over na te denken. Belangrijk daarbij is om niet meteen impulsief te reageren. Ja, de prijzen gaan omhoog, maar er spelen meer zaken. Nu de overheid de glastuinbouw wil verduurzamen, is het ook een overweging om te kijken naar andere energiebronnen. Grote glastuinbouwondernemers hebben al van minister Wiebes de aankondiging gehad dat het in 2022 over moet zijn met het gebruik van Gronings gas. Daarom is alle voors en tegens meewegen in de energiestrategie van groot belang.

Alfa helpt

Wil je meer zekerheid over het uitstippelen van je strategie? Vraag het Alfa. We zijn er in ieder geval voor een betrouwbare second opinion en een goed onderbouwde exploitatie voor de komende jaren. Die expertise kan veel van je onzekerheid wegnemen. Denk er eens over na. Je weet ons te vinden!

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur


Meer over René