Banner

Duurzaam investeren in de Nederlandse glastuinbouw: welke (subsidies-)regelingen zijn er?

15 mei 2024 | Door:  Dennis Douma

De Nederlandse glastuinbouwsector staat wereldwijd bovenaan wanneer het gaat om innoverend vermogen en duurzaamheid. Maar nog steeds zijn er uitdagingen om de sector te verduurzamen. Zo is de ambitie uitgesproken om de sector klimaatneutraal te hebben in 2040. Glastuinbouwbedrijven hebben hiervoor al de nodige (verduurzamings-)investeringen doorgevoerd, maar ligt er nog meer onbenut potentieel te wachten? Om ondernemers te stimuleren zijn er subsidies en fiscale regelingen. Welke zijn specifiek van toepassing op de glastuinbouw?

De afgelopen jaren hebben glastuinbouwondernemingen stevig ingezet op de verduurzaming van de productie van bloemen, planten, groenten en fruit. Zo is 11,9 procent van het energieverbruik al afkomstig van duurzame bronnen, waarvan geothermie een van de belangrijkste is. Met twintig werkende aardwarmtebronnen is de Nederlandse glastuinbouwsector de grootste gebruiker van aardwarmte. Andere alternatieve warmtebronnen waarin de afgelopen jaren is geïnvesteerd, zijn bijvoorbeeld warmtepompen en e-boilers. Naast alternatieve energiebronnen wordt ingezet op energiebesparing. Investeringen in onder andere full led-belichting, extra energieschermen en luchtbehandelingssystemen worden uitgevoerd om het gas- en elektriciteitsverbruik tot een minimum te beperken.

Duurzaam verpakken en biologisch bestrijden

Ook zijn ondernemers in de glastuinbouwsector bezig om andere onderdelen van de productie en verwerking te verduurzamen. Zo is het (in de keten) steeds belangrijker geworden om producten zo duurzaam mogelijk te verpakken, al dan niet vanuit (eigen) restproducten. Daarnaast zijn veel van de traditionele bestrijdingsmiddelen vervangen door biologische alternatieven; iets wat zowel de voedselveiligheid als de biodiversiteit ten goede komt.

Subsidies en fiscale regelingen

Om glastuinbouwondernemers extra te stimuleren om te verduurzamen, zijn er diverse financiële ‘prikkels’ in het leven geroepen, waaronder subsidies en fiscale maatregelen. Hieronder een lijst van subsidie- en fiscale regelingen die kunnen gelden:

Goed om te weten

Let op dat niet alle regelingen het gehele jaar geopend zijn. Zo is de MEI-regeling van dit jaar onlangs gesloten en is de EG-regeling op het moment van schijven nog open tot en met 28 juni 2024. De verwachting is dat de SDE++ in september open zal gaan. De EIA en MIA zijn fiscale regelingen die normaliter wel het gehele jaar open zijn zolang het budget toereikend is.

Daarnaast is het goed om te weten dat een succesvolle subsidieaanvraag de juiste voorbereiding behoeft. Dit kan in sommige gevallen zeer complex en tijdrovend zijn. Het is raadzaam om in de beginfase van investeringsplannen contact op te nemen met je bedrijfsadviseur.

Dus heb je een duurzaamheidsvraagstuk? Wil je eens over sparren over de mogelijkheden en de werkwijze bij een subsidieaanvraag voor je investeringsplannen? Wacht dan niet en neem contact op met de bedrijfsadviseurs van Alfa!

Dennis Douma

Dennis Douma

Bedrijfsadviseur

088 2532482 | ddouma@alfa.nl


Meer over Dennis