Banner

Alfa Naaldwijk in actie voor Oekraïne

25 juli 2022 | Door:  Monique van der Pad

Herinner jij je nog de paasstollenactie van Alfa Accountants nog? Wat een succes is dat geworden!
Enige tijd terug hebben wij als cluster de paasstollenactie gehouden en met hulp van veel van onze relaties, collega’s, bekenden, familieleden en Bakkerij vd  Berg een geweldige opbrengst voor de slachtoffers uit Oekraïne weten te realiseren. Ook vanuit ons hoofdkantoor werd er een budget beschikbaar gesteld om lokale acties voor deze slachtoffers te ondersteunen.

Andere acties voor Oekraïne

De afgelopen periode hebben we aan meerdere initiatieven een mooie bijdrage kunnen leveren.
Dit betrof enerzijds een leuke dag uit naar Diergaarde Blijdorp voor Oekraïense families die door tal van vrijwilligers in de voormalige brandweerkazerne in Maasdijk worden opgevangen.
Het andere initiatief was van vrijwilliger Sonja van Dalen van Vitis Welzijn. Sonja heeft voor kinderen op de wachtlijst van de Schakelklas in Monster een activiteitenprogramma opgezet en met een budget van ons allerlei extra leuke activiteiten kunnen organiseren.
Ook hebben we eerder al Stichting Westland voor Oekraïne verblijd met nuttige producten, zoals verzorgingsproducten, schoenen, slippers, kleding, zonnebrillen en speelgoed.

Plaswijckpark

En afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Na enkele weken voorbereiding, hebben ongeveer 70 kinderen plus ouders en grootouders kunnen genieten van een dag Plaswijckpark. Ondanks het weer, we hebben af en toe een aardige regenbui moeten doorstaan, gingen we met 3 bussen op weg naar Rotterdam en is het een mooie dag geworden. Moe maar voldaan kwamen we weer aan in Naaldwijk. Na heel veel thank yous ging iedereen weer huiswaarts, voor zover je het “huiswaarts” kan noemen.

Onze dank en waardering is groot en deze komt een ieder toe dit alles mogelijk heeft gemaakt! Bedankt namens alle collega’s van Alfa Naaldwijk.

Steun jij ook Stichting Westland voor Oekraïne?

Nog altijd kun je Stichting Westland voor Oekraïne steunen d.m.v. een financiële donatie. De giften gebruiken zij voor gerichte persoonlijke ondersteuning, voedsel, sport en onderwijs en zo af en toe eens iets leuks doen. Want waar velen van ons op dit moment genieten van een vakantie of deze nog in het vooruitzicht hebben, zitten deze kinderen het merendeel van de schoolvakantie ”binnen”. Een klein gebaar kan het verschil al maken.

Het rekeningnummer is NL 36 RABO 0189 7445 02 ten name van St. Westland voor Oekraïne.

Monique van der Pad

Monique van der Pad

Directiesecretaresse HRM

088 2531873 | mvdpad@alfa.nl


Meer over Monique