MTO 2018

Binnen Alfa hechten we veel waarde aan de mening van onze mensen. Iedere twee jaar voeren we dan ook een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit om te peilen of men nog tevreden is. Ook dit jaar hebben we onze medewerkers naar hun mening gevraagd. De respons was dit jaar met 93% de hoogste respons aller tijden. Dit tekent de betrokkenheid van onze mensen.

Mooie resultaten

De conclusies van het MTO laten, evenals twee jaar geleden, mooie resultaten zien. Het gemiddelde cijfer wat medewerkers van Alfa hebben gegeven is een 7,7. Dat is exact hetzelfde cijfer als het MTO van twee jaar geleden. Daarnaast zijn er nog andere opvallende aspecten te benoemen:

Zo gaat 93% van onze medewerkers met plezier naar het werk, heeft 90% van onze mensen veel vertrouwen in de toekomst van Alfa, ervaart 88% van de medewerkers voldoende uitdaging in het werk en geeft liefst 96% van onze mensen aan prettig samen te werken met zijn of haar collega. Daarnaast ervaren minder personen een te hoge werkdruk en zien we zelfs een stijging van het aantal medewerkers dat tevreden is over hun werkdruk. Kortom: resultaten om trots op te zijn!

Vitaliteit

Dit jaar hebben we onze mensen ook gevraagd naar hun vitaliteit. Hieruit is naar voren gekomen dat Alfa-medewerkers gemiddeld 5,0 punten scoren. Dit is boven het landelijke gemiddelde van Nederlandse medewerkers (4,42). Dit houdt in dat Alfa-medewerkers zich over het algemeen zowel fysiek als mentaal gezond voelen. Daarnaast werd bevlogenheid gemeten; dit is de mate waarin iemand opgaat in zijn of haar werk. Alfa-medewerkers scoren gemiddeld 3,9 punten op bevlogenheid wat zich laat kenmerken als een mooie score. 

Verbeteringen

Gaat alles dan alleen maar goed binnen Alfa? Natuurlijk niet en dat is maar goed ook! De resultaten van het onderzoek laten bijvoorbeeld zien dat onze mensen graag wat meer terugkoppeling ontvangen over hun werk. Ook het nakomen van (interne) afspraken is volgens onze medewerkers voor verbetering vatbaar. We zijn blij met deze kritische noten, omdat we erin geloven dat we ons alleen kunnen verbeteren wanneer we kritisch naar onszelf en naar elkaar blijven.