Gerrit Pullen

Gerrit Pullen

Bedrijfskundig adviseur

Gerrit Pullen is werkzaam als bedrijfskundig adviseur binnen het cluster Zwolle-Meppel-IJsselmuiden. Hij is gespecialiseerd in subsidies, mestwetgeving, gecombineerde opgave en betalingsrechten.


Recente artikelen van Gerrit

Het beste subsidieadvies ooit: overleg op tijd met Alfa!

Het beste subsidieadvies ooit: overleg op tijd met Alfa!

31 januari 2019

Overheden zijn de laatste jaren gul voor investerende ondernemers. Bij de rijksoverheid, provinciale en regionale overheden en ook in Europa staan de subsidiepotten royaal open. Maar niet altijd wordt die mogelijkheid ook benut door ondernemers. Natuurlijk, daar heb je Alfa voor zul je zeggen. En dat klopt, maar tijdig informeren is eerste vereiste om voor subsidie in aanmerking te komen.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

11 november 2020

Deze subsidieregeling is voor energiebesparende isolatiemaatregelen voor eigenaar én bewoner. De subsidiebedragen zijn tijdelijk verhoogd. Wat zijn de voorwaarden en hoe regel je dit?

Subsidiemogelijkheden bij melkstallen en melkrobots

Subsidiemogelijkheden bij melkstallen en melkrobots

25 juni 2020

De complete melkstal of de melkrobot vallen niet onder een subsidieregeling maar bepaalde onderdelen wel. Welke aanvullende investeringen en (fiscale) subsidies zijn er voor jou?

Subsidies in de geitenhouderij

Subsidies in de geitenhouderij

2 juni 2020

Er zijn verschillende mogelijkheden van subsidies in de geitenhouderij, specifiek gericht op huisvesting. In het Vakblad Geitenhouderij hebben we deze op een rij gezet voor je.

Openstelling subsidie investeringen in vleeskalverstallen

Openstelling subsidie investeringen in vleeskalverstallen

27 augustus 2019

De subsidie voor investeringen in welzijnsvriendelijke stalvloeren en ammoniakreducerende stalsystemen wordt opengesteld.